Jidřiška Labská-Lipská: Nešeptejme

Publikujeme báseň Jindřišky Labské-Lipské Nešeptejme.

Nešeptejme

Zdá se mi ostudné a trapné,
když o míru se tiše šeptá,
osud do rukou svých kdos lapne,
nás obyčejných nic se neptá.

Závěje z pouští vzduchem vanou,
drze si kradou naše snění
a při té pouti s karavanou
nám zbývá pouhé plahočení.

Jak s dřevěnými figurkami
hrají si s námi mocní šachy.
Z bojů si odnášíme šrámy,
jim jsou však jedno naše krachy.

I slunce prachem zakryté je
po ránu, když se rozednívá.
To svět snad do záhuby spěje
a přihlížet jen tiše zbývá?

To ne! I přes rány, jež padnou,
my jednou zvedneme se zase,
s nadvládou úskočnou a zrádnou
nadobro skoncujeme v čase.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.