Výbor předsedů Valného shromáždění OSN odsoudil použití síly v rozporu s mezinárodním právem

Květnová deklarace Výboru se zaměřila na současné konflikty v Gaze, na Ukrajině a v Súdánu i na další důležité otázky globální agendy.

Jednání Výborů bývalých předsedů Valného shromáždění OSN se konalo mezi 1. a 3. květnem 2024 v katarské Dauhá.  Jednání předsedal J.E. Dr. Han Seung-soo, předseda 56. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů.

V závěrečné deklaraci ze dne 3. května Výbor mimo jiné píše:

“Výbor  vzal na vědomí s hlubokým znepokojením četné ozbrojené konflikty, které se šíří ve světě, a zdůraznil, že je třeba, aby Organizace spojených národů neprodleně zasáhla, a zabránila eskalaci těchto konfliktů.

Výbor jednoznačně odsoudil použití síly v rozporu s mezinárodním právem a mezinárodním humanitárním právem. Potvrdil, že Organizace spojených národů, včetně jejího Valného shromáždění, se musí nadále rozvíjet jako zdroj míru, jak ukládá Charta Organizace spojených národů.

Gaza

Výbor vyjádřil vážné znepokojení nad probíhajícím systematickým ničením Gazy Izraelem, které mělo za následek smrt více než 35 000 nevinných civilistů včetně více než 15 000 dětí. Výbor vyzval k okamžitému nerušenému humanitárnímu přístupu, který umožní UNWRA plnit její nezbytné povinnosti. Výbor vyzval k okamžitému propuštění rukojmích i vězňů a k co nejrychlejšímu trvalému příměří. Výbor žádá generálního tajemníka Organizace spojených národů, aby předložil komplexní mírovou iniciativu založenou na dvoustátním řešení, na jehož základě bude nezávislá, životaschopná a demokratická Palestina žít v míru vedle Izraele zajištěného na jeho hranicích z roku 1967. Výbor vyjádřil hlubokou lítost nad smrtí 182 obětavých zaměstnanců Organizace spojených národů, k níž došlo do dnešního dne.

Ukrajina

Pokud jde o válku na Ukrajině, Výbor vyzval k okamžitému zastavení nepřátelských akcí, a k zabránění další eskalace tohoto konfliktu, který již má globální dopady, a vyzval i k zahájení důvěryhodného mírového procesu založeného na Istanbulské dohodě z dubna 2022, která zahrnovala neutralitu Ukrajiny spolu s rozhodnutím o sebeurčení okupovaných území formou referenda pod záštitou Organizace spojených národů. Výbor se dohodl, že tato opatření povedou ke komplexnímu urovnání konfliktu mezi stranami.

Súdán

Výbor vyjádřil své vážné znepokojení nad probíhajícím konfliktem v Súdánu, zejména nad zhoršující se humanitární situací a hrozbou hrozícího hladomoru, a vyzval mezinárodní společenství, aby podpořilo úsilí Organizace spojených národů účinněji reagovat na tuto krizi.”

Dále se záverečná deklarace věnovala otázkám kybernetické bezpečnosti, zastoupení žen v OSN, klimatické změně a otázkám chystaného zářijového Summitu budoucnosti s tím, že zdůraznil ty kroky a iniciativy, které by měly vést k míru a mírovému soužití.

Celou deklaraci naleznete česky  ZDE

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.