Jiná česká vlajka? Ale která?

Miroslav Tejkl reaguje na sobotní článek Adama Votruby o české či bývalé československé vlajce.

Adam Votruba píše dne 28. 10. 2017 na konci svého článku pro Argument s názvem „Nemám rád vlajku“, o důvodech, proč nemá rád nyní používanou českou vlajku.

Svůj text končí slovy: “Československu bylo vyměřeno tolik let jako kdysi Velké Moravě, a to téměř na rok přesně. Dneska si připomínám

e nedožitých 99 let od vzniku republiky. Je škoda, že při této vzpomínce si už nikdy nemůžeme vyvěsit československý prapor. Ukradli jsme si ho.” 

Votrubův článek je rozhodně zajímavý … a řekl bych jaksi “srdeční”.

A svým způsobem asi v podstatě pravdivý.

Jenom snad autor mohl připojit i úvahy, která tedy „správná“ česká vlajka by nad našim národem měla v současnosti vlát … Snad ta starobylá, černobílá, používaná v historii, za Habsburků i před nimi, podobná polské, vlajka, která se od roku 1990 používala dva roky jako česká vlajka v rámci čsl. federace? Nebo snad slovanská trikolora, používaná jako československá vlajka do roku 1920 a pak za Protektorátu? Nebo po vzoru postupu Slováků a jihoslovanských republik, sice protektorátní vlajka, ale s čtvrceným znakem 4 našich historických zemí nebo jen lvem na vlajce-červenomodrobílé trikoloře?

(poznámka: Sám čtvrcený znak dnešní České republiky se liší od toho protektorátního, který byl rovněž čtvrcený, tím, že obsahuje znak Slezska – znak Slezska protektorátní znak logicky neměl, protože Slezsko bylo skoro celé obsazeno Němci a krátce někde Poláky – než Němci spolu se Sověty i to Polsko obsadili. Protektorátní znak byl tedy čtvrcený jako ten náš dnešní a po diagonále měl křížem napříč znak se lvem a dvakrát moravskou orlici). Jinak, 28.10. 2017 jsme si nepřipomínali 99 let od vzniku republiky, jak uvádí ve své smutné úvaze Adam Votruba, ale od vzniku československého samostatného státu – tak začíná i první zákon československý (že „Samostatný československý stát vstoupil v život. …) 99 let od vzniku československé republiky si připomeneme 14. listopadu …

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.