Jak klimatická změna přispívá k ekonomické migraci?

Přečetli jsme: Jedna ze zemědělsky nejproduktivnějších oblastí světa delta řeky Mekong ve Vietnamu čelí změnám klimatu: zvedá se hladina moře, eroduje pobřeží, slaná voda prosakuje do půdy a jsou zde sucha. Obyvatelé postupně odcházejí. 

Klimatická změna ve Vietnamu je zdrojem migrační vlny, napsali na stránkách webu The Conversation odborníci z Univerzity v Southamptonu a Univerzity v Can Tho Alex Chapman a Van Pham Dang Tri.

Delta řeky Mekong ve Vietnamu patří k zemědělsky nejvíce produktivním regionům na planetě. Má globální význam pro vývozy rýže, krevet a ovoce. Ale 18 milionů obyvatel této nížinné oblasti je také nejvíce ohrožených na klimatickou změnu. V posledních 10 letech odsud odešlo 1,7 milionů lidí, zatímco jich 700 tisíc přišlo.

V globální rovině zůstává migrace z venkova do měst stále velmi vysoká. Jedna osoba z 200 se celosvětově stěhuje z venkova do měst každým rokem.  Je ale těžké připsat migraci individuálním případům. Navíc je každý místní kontext odlišný. Ale vysoká migrace z delty Mekongu je ve Vietnamu dvakrát větší než je průměr a je také dvakrát vyšší než v případě dalších regionů náchylných na klimatické změny. To znamená, že se tu něco děje.

Oba odborníci v roce 2013 navštívili jednu z oblastí delty v provincii Sóc Trang, aby zde sesbírali data o zemědělské produkci. Brzy zjistili, že není jak. Veškerou zdejší úrodu cukrové třtiny zničila slaná voda, která prosákla na pole a zničila rostliny. Ti, kdo neměli žádné sociální pojištění, žili v chudobě.  A v následujících týdnech v rozhovorech s příslušníky místních malých domácností vyšlo najevo, že věci se mění a jejich život tady se stává nemožným.

Mezi roky 2015 až 2016 přišlo nejhorší sucho za posledních sto let. Způsobilo, že slaná voda se dostala až 80 km do vnitrozemí a zničila asi 160 tisíc ha rostlin. V jedné z nejvíce postižených provincii Kien Giang došlo k rychlému zvýšení migrace – 1 obyvatel ze sta odchází.

Studie vietnamských vědců zřejmě pomohla vyluštit hádanku. Její autoři přišli na to, že 14,5 % migrantů z delty Mekongu odchází kvůli klimatické změně, což znamená 24 tisíc lidí ročně. K tomu je nutné dodat, že dalším výrazným důvodem, proč z oblasti lidé odcházejí, je snaha utéct z chudoby. S tím, jak problém klimatické změny narůstá, vzniká podle autorů také složitý vztah právě k chudobě. 14,5 % by mohlo být příliš nízké číslo.

Další klimatické dopady

Další faktory, které jsou spojeny s klimatickou změnou, stojí za migrací z delty řeky Mekong. Některé domy se tu doslova propadly do moře, protože došlo k erozi v oblasti na jihozápadě delty. Někde zmizelo 100 metrů pobřeží za jeden rok. Stovky tisíc domácností jsou ovlivněny tím, jak mořská hladina stoupá a jenom málo z nich dovede přejít na komodity, které nejsou citlivé na mořskou vodu. Další domácnosti ovlivňuje narůstající sucho, což je trend, který je možné připsat jak klimatické změně, tak výstavbě vodních nádrží na horních částech řeky.

Vláda ve Vietnamu se snažila na situaci reagovat. Stalo se, že její kroky ale situaci nezlepšily. Ve snaze zabránit povodním byly v oblasti delty postaveny nové hráze. Ty ale ničí zdejší ekosystém a také mají sociální dopad – ty nejchudší si zde už těžko obstarají potravu v podobě ryb.

Jak se autoři domnívají, toto všechno ukazuje na to, že klimatická změna zhoršuje existující trendy hospodářské migrace.  Jedna z rozsáhlých studii o migraci z delt řek zjistila, že klimatické faktory jako jsou extrémní povodně, cyklony, eroze a ničení půdy hrají roli v tom, že lidé z těchto míst odcházejí jinam.

Tradiční přístupy, které se snažily o dosažení hospodářského růstu, nesloužily těm nejzranitelnějším ve stejné míře jako těm, kdo jsou relativně bohatí. Projevilo se to dramaticky novým číslem podvyživených lidí na Zemi, které činilo minulý rok 38 milionů. Je to posun, za který je částečně odpovědná klimatická změna. A stalo se tomu tak navzdory růstu globální HDP o 2,4 %.

S ohledem na tyto chyby se musí společnost připravit na spravedlivější a udržitelnější odpověď na klimatickou změnu a na hrozící migrační krizi, uzavírají autoři.

Články zveřejněné v sekci Přečetli jsme nemusejí vyjadřovat názor redakce.

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.