Kostarika se stala 38. členem OECD

Latinskoamerická země se stala dalším neevropským členem organizace, kde je 70 % evropských členů.

V květnu 2021 se Kostarika stala třicátým osmým členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Ačkoli se jedná o subjekt, který sdružuje většinu nejrozvinutějších zemí světa, z nichž přibližně 70 % tvoří Evropané, v posledních desetiletích se již podařilo připojit další tři latinskoamerické země jako řádné členy, a to Mexiko v roce 1994, Chile v roce 2010 a nedávno Kolumbii v roce 2020. Země, jako je Čína, Indie, Brazílie a Argentina, tvoří skupinu velkých absentérů v této organizaci, která sdružuje nejsilnější ekonomiky světa.

Od svého založení 30. září 1961 pomáhala OECD spolu s dalšími institucemi, jako je OSN, WTO (dříve GATT), NATO a EU, vytvářet nový řád, který vzešel z druhé světové války. V rámci dnes fungujících mezinárodních organizací se OECD věnuje podpoře veřejných politik, které mají zlepšit ekonomickou výkonnost států, například v oblastech, jako je zaměstnanost a vzdělávání.

Země OECD a klíčoví partneři představují přibližně 80 % světového obchodu a investic. Členství v této organizaci není pouhou formalitou, ale výsledkem stále přísnějšího procesu hodnocení, což odráží rostoucí odborné znalosti organizace, zvyšující se počet přijatých právních nástrojů a prokázanou hodnotu toho, že kandidátským zemím poskytuje důkladnější posouzení jejich politického rámce s cílem podpořit reformy. (ČR se stala členem OECD v roce 1995).

Zpráva generálního tajemníka OECD za rok 2020 je k dispozici zde.

Země OECD a období jejich vstupu do organizace. Zdroj: Statista.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.