Soukromé poradenské společnosti inkasovaly od EU jen v roce 2020 156 milionů eur

Nejzávažnější hospodářská recese od druhé světové války neomezila výdaje Komise na třetí strany, tj. soukromé poradenské giganty PWC, Deloitte, EY a KPMG.

Podle odhadů webu Euractiv dosáhly dohody Evropské komise s velkými poradenskými společnostmi v roce 2020 výši 156 milionů euro, částečně díky programu na podporu firem. Jedná se o poradenské firmy „velká čtyřka“, kam patří PWC, Deloitte, EY a KPMG.

Evropská komise v úterý (29. června) aktualizovala svůj systém finanční transparentnosti o údaje za rok 2020. Ukazuje se, že nejzávažnější hospodářská recese od druhé světové války neomezila výdaje Komise na třetí strany. Pravdou je opak. V roce 2019 totiž činily stejné smlouvy uzavřené s těmito firmami sumu 125 milionů eur, z čehož bylo v tomto roce vyplaceno 102 milionů eur.

Komise vysvětlila, že rozdíl mezi oběma částkami odpovídá době, která uplynula od okamžiku podepsání smluv a od provedení plateb. Některé dohody jsou podepsány na několik let.

V posledních dvou letech získala poradenská společnost Deloitte největší objem finančních prostředků EU z celé „velké čtyřky“. V roce 2020 se jednalo o 57 milionů eur, o rok před tím o 53 milionů eur.

Komise začala vynakládat větší částky pro externí dodavatele, hlavně firmy z velké čtyřky, v souvislosti s programem na podporu strukturálních reforem, který začal v roce 2017. Tento nástroj poskytuje členským státům technickou pomoc při navrhování strukturálních reforem. Poradenské firmy v této souvislosti zvýšily svůj podíl na finančním koláči.  Firmy získaly projekty v hodnotě kolem 28 milionů eur z celkových 75 milionů eur, které vynaložilo generální ředitelství pro podporu strukturálních reforem v roce 2020.

V roce 2019 obdržely firmy 24 milionů eur na podporu reforem, což je jen o málo méně než třetina ze 79 milionů eur určených na celý program v daném roce.

Komise také uvedla, že více než 60 % podpory požadované členskými státy pro rok 2021 připadá na reformy zahrnuté do národních plánů obnovy s cílem získat přístup k fondu EU pro obnovu a odolnost.

Už v březnu Euractiv odhalil, že exekutiva EU jen v letech 2016 až 2019 zadala zakázky společnostem PWC, Deloitte, EY a KPMG v celkové hodnotě 462 milionů eur, což vyvolalo znepokojení celkem 73 europoslanců, kteří poslali dopis místopředsedovi Komise Valdisovi Dombrovskisovi. Europoslanci zpochybnili zapojení konzultantů soukromých poradenských firem do programu strukturálních reforem EU.

Dombrovskis v reakci na kritiku obhajoval úlohu poradců v reformním programu Komise s tím, že jejich smyslem je naleznout nejlepší a nejvýhodnější řešení. Místopředseda Komise dále zdůraznil, že zakázky jsou udělovány na základě veřejných konkurzů a poradenské firmy poskytují jenom znalostní služby. Nepodílejí se na tvorbě politik EU. Komise dále uvedla, že v letech 2016 až 2020 vynaložila 542 milionů eur na zakázky na studie zadané externím společnostem.

Spolupředseda skupiny Zelených v Parlamentu a propagátor dopisu Philippe Lamberts sdělil, že s odpovědí poskytnutou Komisí „není spokojen“. „Ten argument o efektivitě neberu,“ řekl. „Nemluvíme o stravovacích službách, tady jde o hlavní činnost Komise,“ dodal.

Lamberts zdůraznil, že otázkou není, zda jsou smlouvy podepsané s externími konzultanty legální, ale zda existuje „demokratická legitimita“ k „prodeji“ veřejných funkcí soukromým dodavatelům. Dále také europoslanec varoval před rizikem střetu zájmů.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.