Petice proti vydání Juliana Assange do USA

Publikujeme text petice proti vydání novináře Juliana Assange do USA. Petici jsme se rozhodli tímto způsobem podpořit vzhledem k závažnosti tématu, které se zásadně týká svobody slova.

Další informace, kontakty a podpisový arch ke stažení najdete na konci textu.

Prezident České republiky

Vláda České republiky, předseda vlády

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Zahraniční výbor

Senát Parlamentu České republiky, Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

Vážení adresáti,

žádáme touto peticí adresovanou záměrně více státním orgánům, abyste v rámci své působnosti diplomatickou i meziparlamentní cestou bezprostředně i dlouhodobě vyzývali

  • vládu Spojených států amerických k stažení právního podání žádajícího vydání novináře Juliana Assange z Velké Británie do Spojených států amerických (USA);
  • vládu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k nevydávání Juliana Assange a jeho propuštění z vazby.

Soudní proces o vydání Juliana Assange do USA trpí závažnými nezákonnostmi (zajištění procesních práv Juliana Assange, absence nepodjatosti soudce) a samotná obžaloba Juliana Assange v USA čelí pochybám o její opodstatněnosti, pokud kriminalizuje práci novináře, který zveřejnil kriminalitu nejzásadnější – válečné zločiny. V průběhu procesu navíc vyvstaly zásadní pochyby o výpovědi klíčového svědka, který sám věrohodně vypověděl o nátlaku, pod kterým ji učinil.

Za zásadní považujeme rovněž režimy ve věznicích v USA, které jsou v rozporu s právy na život, zdraví a důstojnost garantovanými evropským standardem (mj. Evropskou úmluvou o lidských právech a Chartou základních práv EU). Verbální vyjádření vlády USA o vynětí Juliana Assange z nejdrastičtějších vězeňských režimů v USA jsou nedostatečné, zvlášť ve světle nedávných veřejných odhalení plánů vlády USA na zcela nelegální zacházení s Julianem Assangem – únos či spáchání atentátu.

Věříme, že vezmete dlouhodobou strategii české zahraniční politiky v prosazování lidských práv důsledně právě v případě kauzy Juliana Assange, jehož život je dle zjištění v řízení o extradici aktuálně ohrožen.

Dne 10. 12. 2021 na Den lidských práv

v den rozhodnutí britského odvolacího soudu umožňujícího extradici Juliana Assange do USA

Petici sestavili:

Helena Svatošová, Přístavní 35, Praha 7

Linda Sokačová, Tusarova 10, Praha 7

Dalibor Záhora, Čimická 745/3, Praha 8

Osoba oprávněná zastupovat petenty:

Helena Svatošová, Přístavní 35, Praha

Petiční arch ke stažení najdete ZDE!


Informace ke zpracování osobních údajů – papírová podoba petice
– poskytováno ve fyzické podobě petentům, mají-li zájem-
Osobní údaje v rozsahu, v jakém je vepisujete do petice, sbíráme pouze za účelem jejich předání adresátům petice, nevyužíváme je pro žádné jiné účely a nesmí tak ze zákona činit ani adresáti petice. Pro dokumentaci petice pouze pořídíme fotokopie podpisových archů, osobní údaje z nich však nebudeme převádět do strojově čitelné podoby, nikam předávat ani jinak využívat. Fotokopie uchováme po dobu pro vyřízení a archivaci petice u jejích adresátů, abychom měli případně k prokázání penzum podpisů, pak je skartujeme.


V případě dotazů a žádostí (například dotazu na rozsah a podobu svých osobních údajů, odvolání souhlasu s podpisem petice, žádost o opravu či aktualizaci osobních údajů – tedy využití vašich zákonných práv) či námitek ohledně zpracování osobních údajů se obraťte na zástupce petentů Helenu Svatošovou: svatosova(ad)iure.org a máte právo obrátit se i na Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud by podle Vás nebylo zpracování osobních údajů v pořádku. Dáváme ale na minimalizaci osobních údajů, jejich bezpečnost a správné zacházení velký pozor.
Děkujeme, že jste svým hlasem pomohli neprávem stíhanému člověku a pomohli tlaku na aktéry české zahraniční politiky v této věci – vážíme si toho.


Helena Svatošová, Linda Sokačová, Dalibor Záhora, iniciátoři petice a správci osobních údajů

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.