IEA: Jak může Evropa do roka výrazně snížit dovoz zemního plynu z Ruska?

Mezinárodní energetická agentura (IEA) předkládá Evropské unii desetibodový plán, jak snížit závislost na ruských dodávkách o více než třetinu a zároveň podpořit Zelenou dohodu, s nouzovými možnostmi dalšího postupu.

Závislost Evropy na dovozu zemního plynu z Ruska se opět projevila v důsledku ruské invaze na Ukrajinu. Desetibodový plán IEA na snížení závislosti Evropské unie na ruském zemním plynu zahrnuje řadu doplňujících opatření, která lze přijmout v nadcházejících měsících, jako je větší orientace na jiné dodavatele, využívání jiných zdrojů energie a urychlení úsilí o poskytnutí prostředků spotřebitelům, podnikům a průmyslu k využívání čistých a účinných alternativ zemního plynu. Navrhovaná opatření jsou plně v souladu se Zelenou dohodou (Green Deal) a balíčkem Fit for 55, které připravují půdu pro další snižování emisí v nadcházejících letech, informuje web IEA.

V roce 2021 Evropská unie dovezla z Ruska 155 miliard metrů krychlových zemního plynu, což představuje přibližně 45 % dovozu plynu do EU a téměř 40 % její celkové spotřeby plynu. Pokrok směrem k ambicím Evropy dosáhnout čisté nulové spotřeby plynu časem sníží její spotřebu a dovoz plynu, ale dnešní krize vyvolává konkrétní otázku týkající se dovozu z Ruska a toho, co lze v nejbližší budoucnosti ještě udělat pro jeho snížení.

„Nikdo si už nedělá iluze. To, že Rusko využívá své zdroje zemního plynu jako ekonomickou a politickou zbraň, ukazuje, že Evropa musí jednat rychle, aby byla připravena čelit značné nejistotě ohledně dodávek ruského plynu v příští zimě,“ uvedl výkonný ředitel IEA Fatih Birol a dodal, že „Evropa musí rychle snížit dominantní roli Ruska na svých energetických trzích a co nejrychleji posílit alternativy“.

Snížení závislosti na ruském plynu nebude pro EU jednoduché a bude vyžadovat soustředěné a trvalé politické úsilí napříč různými odvětvími a silný mezinárodní dialog o energetických trzích a bezpečnosti.

Celý článek si můžete přečíst v angličtině zde.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.