Rusko bude potřebovat 4 biliony rublů na změkčení dopadů sankcí

Ruští akademici předpokládají snížení reálných příjmů mezi 5 až 10 %, propad HDP má být v optimistickém scénáři kolem 5 %, v pesimistickém 15 %.

Změkčit dopady sankcí na ruskou ekonomiku by podle mínění ruských akademiků z Ústavu pro národohospodářské prognózování Ruské akademie věd měla pomoci suma 4 bilionů rublů (zhruba 40 miliard dolarů, pozn. red.), která představuje 3 % nominálního HDP Ruské federace. Vyplývá to z nové zprávy s názvem „Hodnocení důsledků sankčního tlaku na ruskou ekonomiku“.

Akademici doporučili částku přerozdělit následujícím způsobem: 1 % HDP (1,3 bilionu rublů) na podporu příjmů obyvatelstva, 0,5 % HDP (650 miliard) na výdaje státu a zbývající 1,5 % (2 biliony) na rozpočtové investice.

Realizace tohoto „akademického“ plánu by měla zabránit prudkému pádu ruské ekonomiky. V roce 2022 se podle něj ruské HDP sníží o 5,1 % a investice se propadnou o 17 %. Ve srovnání s jinými prognózami je to ovšem odhad optimistický, například Centrum makroekonomického plánování a krátkodobého prognózování předpokládá propad HDP mezi 6,3 až 6,6 %, konsensus analytiků ruské centrální banky zní 8 %.

Akademici předpokládají, že dojde ke snížení exportu z Ruska v objemu 9,5 bilionů rublů, import klesne o 13,6 bilionu rublů, inflace bude 20%, kurz rublu bude oscilovat kolem 110 rublů za dolar a cena ropy se ustálí na 95 dolarech za barel. V kontextu tohoto vývoje se reálné důchody ruského obyvatelstva sníží o 5 %. Nejvíce se sankce dotknou příjmů z podnikatelské činnosti, klesnou o cca 14,2 %, a příjmů z nemovitostí (12,5 %). Platy mimo státní sektor by se mohly v Rusku snížit o 7,5 %.

Zpráva ale pracuje i s méně optimistickým scénářem, který zahrnuje snížení dovozu  ze všech zemí s výjimkou Euroasijské hospodářské unie, Číny, Turecka a některých dalších států  o 28,7 bilionu rublů a embargo na vývoz do „ne-přátelských zemí“ za 17,4 bilionu rublů. Směnný kurz národní měny a cena ropy jsou v obou scénářích stejné. V tomto scénáři by se HDP Ruska v roce 2022 snížilo o 15 %, příjmy domácností by mohly klesnout na 10 % a inflace by se vyšplhala na 35 %.

Prezentaci studie najdete zde (v ruštině).

Kurz rublu ke koruně je cca 4 : 1 (5. dubna se 10 000 rublů prodává za 2 584 korun).

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.