Kasym-Žomart Tokajev – už ako nestranícky prezident

Peter Juza komentuje poslední politické změny v Kazachstánu, který od ledna prochází významnými proměnami.

Týždeň pred Medzinárodným dňom žien a skoro dva mesiace po udalostiach v Almaty sa 1. marca 2022 konal mimoriadny XXII. zjazd vládnucej strany Nur-Otan. Bol v režime on line a na zjazde boli prijaté tri zásadné rozhodnutia:
Po prvé – v strane skončil Nursultan Nazarbajev a už sa definitívne stal politickým dôchodcom.
Po druhé – ako riadny predseda strany už bol potvrdený nástupca po N. Nazarbajevovi, súčasný prezident Kasym-Žomart Tokajev (ktorý formálne prebral predsednícke žezlo 28. januára 2022).
Po tretie – na tomto zjazde bolo na návrh predsedu Mažilisu Parlamentu Kazachstanu Erlana Košanova prijaté rozhodnutie premenovať stranu Nur Otan na stranu Amanat (Аманат). Vzhľadom na špecifiká kazašského jazyku a možnosti jeho prekladu tak možno hovoriť o odkaze, alebo závete predkov, takže pracovne Amanat = Odkaz predkov.

Len pre poriadok si pripomeňme, že Amanat je najsilnejšou politickou stranou v Kazachstane, ktorá priamo kontroluje 76 mandátov (71 %) v Mažilise (dolná komora) a 34 senátorských kresiel  (69 %) v Senáte (horná komora) Parlamentu Kazachstanu.

Na spoločnom zasadnutí oboch komôr Parlamentu Kazachstanu 16. marca 2022 K.-Ž Tokajev informoval, že v rámci reformy politického systému sa plánuje stať nestraníckym prezidentom, musí sa zvýšiť zodpovednosť a kompetencia Parlamentu a naopak, zoznam kompetencií musí byť „očistený“ od zbytočných a nestrategických povinností.

Postjanuárové zmeny

Ešte skôr, v čase  pre Kazachstan strategicky a historicky dôležitom januári 2022 (28. januára 2022), keď Nur-Sultan s rozhodujúcou pomocou Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti robil poriadok v krajine po pokuse o farebnú revolúciu, prezident vyhlásil: „…je potrebné, možno do konca tohto roku, aby sme sa vrátili k otázke mojej funkcie predsedu v Nur-Otan. Nestranícky status prezidenta je potrebné s konečnou platnosťou zrealizovať vo veľkom balíku politických reforiem…“[1]

Dňa 26. apríla 2022 sa v Nur-Sultane konal ďalší mimoriadny, tentoraz XXIII. zjazd strany Amanat s tromi zásadnými závermi:
Tým prvým je, že delegáti schváli zlúčenie Amanat-u s marginálnym (ale proprezidentským) politickým subjektom Adаl (vznikol v roku 2013 zlúčením subjektov „Adilet“ a „Ruchanjat“).
Tým druhým je fakt, že predsedníckeho postu sa vzdal K.-Ž. Tokajev a žezlo, na jeho návrh: „…navrhujem E. Košanova na post predsedu strany. Vy ho všetci dobre poznáte. Erlan Žakanovič je skúsený a kvalifikovaný špecialista…“, delegáti zjazdu jednomyseľne zverili aktuálnemu predsedovi Mažilisu Parlamentu Kazachstanu E. Košanovovi.
No a tretí, z pohľadu modernizačného politického procesu v Kazachstane, je fakt, že K.-Ž. Tokajev sa vzdal členstva v strane a pokračuje už ako nestranícky prezident.

To, podľa samotného už nestraníckeho prezidenta, len potvrdzuje, že politický systém Kazachstanu sa postupne adaptuje na novú realitu v prospech dlhodobých záujmov štátu.

Očakávajme zmenu Ústavy

Takže, podľa nášho názoru, Kazachstan sa aj týmito krokmi postupne snaží odpútať od superprezidentskej formy vlády, ktorá sa po ukončení existencie Sovietskeho zväzu v zásade etablovala vo všetkých postsovietskych republikách (samozrejme mimo Litvy, Lotyšska a Estónska).

A tak, ako to na spomenutom XXII. zjazde naznačil jej expredseda a už nestranícky prezident, budeme svedkami snahy o posilnenie kompetencií a zodpovednosti Parlamentu a miestnych a regionálnych maslichátov. A zrejme aj svedkami ďalších zmien, resp. novelizácie Ústavy Kazachstanu a tiež modernizácie stranícko-politickej sféry, jej liberalizácie a úprav spojených s komplexom volebných zvykov a následne aj zákonov. Inak povedané, konkurencia súboja o hlasy voličov bude ostrejšia.

Aby sme nezabudli na možné zmeny Ústavy Kazachstanu. V piatok 22. apríla 2022 sa pod predsedníctvom K.-Ž. Tokajeva uskutočnilo expertné stretnutie k zmenám základného zákona. Zaujímavé je, že po tom, čo bol elbasy N. Nazarbajev zbavený všetkých funkcií a jeho rodina a okolie boli vystavené silnej ostrakizácii, došlo v expertnom prostredí k zhode v otázke prvého prezidenta. V novelizovanej Ústave Kazachstanu by mal byť charakterizovaný ako „…zakladateľ nezávislého Kazachstanu…“so statusom, ktorý k tomu patrí.[2] Čiže o titul elbasy (vodca národa) príde, tak ako už prišla najmä o ekonomické privilégiá celá jeho rodina.

Tento článek publikujeme ve spolupráci s webem Nové Slovo.

Foto: US Mission in Geneva, Public domain, via Wikimedia Commons

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.