Světová obchodní organizace vyzývá zástupce soukromého i veřejného sektoru k účasti na diskusi

Online registrace na Veřejné fórum 2022 WTO byla vyhlášena začátkem května.

Světová obchodní organizace (WTO) je mezinárodní organizací se sídlem v Ženevě, která plní mnoho úkolů a má celou řadu podstatných kompetencí. Mezi ty nejdůležitější patří snaha přispět k volnému otevřenému trhu mezi zeměmi světa a zprostředkovávat slaďování zájmů jeho bohatších a chudších částí. Základem a stavebním kamenem činnosti WTO  jsou dohody tvořící právní základ pravidel mezinárodního obchodu. Tyto dohody pak fungují jako smlouvy mezi vládami, na něž dohlíží a jež podporuje právě WTO.

Fórum Světové obchodní organizace je největší veřejnou událostí světového významu. Každý rok se fóra účastní více než 1 500 účastníků, aby se sešli a diskutovali o široké škále otázek týkajících se obchodních, investičních, environmentálních a rozvojových témat současnosti.

Letošní Veřejné fórum proběhne ve dnech 27. – 30. 9. 2022. Mezi seznam jeho účastníků patří kromě hlav států také poslanci, přední světoví podnikatelé, studenti, akademici a nevládní organizace z více než 140 zemí světa. Akce, jež má každoročně velký ohlas a daleký dosah, si klade za cíl zahájit diskusi a názorovou výměnu mezi účastníky mezinárodního obchodu na téma: „Směrem k udržitelné a inkluzivní obnově: ambice jednat“. Další dílčí témata Fóra jsou potom následující „Využití technologie pro inkluzivní obnovu“, „Poskytování obchodní agendy pro udržitelnou budoucnost“ a „Rámování budoucnosti obchodu“.

Všichni, kdo mají zájem se zúčastnit, či potřebují více informací o události, mohou použít odkaz zde. Zájemci o účast na Fóru by měli vyplnit online registrační formulář nejpozději do 7. září 2022.

Ilustrační foto: World Trade Organization, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.