Vládní výdaje v eurozóně přesáhly 50 %

Ve všech zemích eurozóny je sociální zabezpečení nejdůležitější oblastí veřejných výdajů. Koronakrize a z ní vyplývající potřeba státní pomoci sehrály významnou roli v nárůstu evropských vládních výdajů.

Vládní výdaje v eurozóně dosáhly v loňském roce v průměru 52,4 %. Jak ukazuje infografika webu Statista, vládní výdaje ve většině zemí Evropské unie a eurozóny za posledních 20 let výrazně vzrostly.

Tato hodnota je vysoká například ve Francii. Francouzský stát loni vydal přibližně 59,2 % svého hrubého domácího produktu – i v roce 2021 však země patřila mezi členy eurozóny s nejvyšším podílem státních výdajů.

Německo se v poměru vládních výdajů k výkonu ekonomiky pohybuje v evropském průměru. Podle údajů Eurostatu se od roku 2001 zvýšil podíl veřejných výdajů o 4,1 procentního bodu na 51,2 %.

Tento nárůst byl výrazně silnější v zemích, které v minulosti zažily velké hospodářské krize. Například v Řecku, kde vládní výdaje v roce 2001 činily 46 % HDP, je tento poměr nyní 56,9 %. Ve Španělsku se ve stejném období zvýšil dokonce o 12,2 procentního bodu.

Pouze několik zemí v Evropě dokázalo snížit poměr veřejných výdajů oproti roku 2001. Pouze Dánsko, Švédsko, Chorvatsko, Polsko a Irsko snížily podíl vládních výdajů na HDP. Irsko jej snížilo o celých 7,3 procentního bodu a vždy mělo výrazně nižší poměr než zbytek Evropy.

U České republiky vidíme nárůst z 43,3 % v roce 2001 na 46,4 % v roce 2021.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.