Rusko investuje a modernizuje v Turkmenistánu

Turkmenistán je středoasijská země s něco přes 6 miliony lidí hovořících jazykem blízkým turečtině. Oplývá ropou a zemním plynem a intenzivně rozvíjí vztahy se svým silným sousedem.

Turkmenská krajina je převážně poušť, kterou na západě lemuje Kaspické moře. Na východě země protéká řeka Amudarja. Ekonomika země je silně závislá na exportu zemního plynu a ropy a též ji živí bohatá zemědělská produkce. Mnohé zdroje uvádějí Turkmenistán jako jednu z největších zásobáren zemního plynu na světě. V posledních letech se zemí začalo ve velkém obchodovat Rusko, které zde neváhá investovat nemalé částky. Mezi největší investory patří ruská společnost Vozroždenie, se sídlem v Petrohradu, jež působí v Turkmenistánu již více než 10 let. Za tuto dobu úspěšně vybudovala a zprovoznila více než 20 infrastrukturních objektů, včetně více než 50 km dálnic I. kategorie, 18 mimoúrovňových křižovatek a mostních objektů, a další projekty. V současné době dokončuje výstavbu zařízení na odvádění bahna v turkmenském hlavním městě Ašchabadu.

Investice do země velmi oceňuje i turkmenský prezident Serdar Berdimuhamedov, který spolupráci se skupinou Vozroždenie Group of Design and Construction Company označil jako úspěšnou a zdůraznil, že „Turkmenistán přikládá zvláštní význam aktivnímu zavádění pokročilých digitálních technologií a úspěchů vědeckého a technologického pokroku do všech sektorů národního hospodářství a také radikální modernizaci profilové infrastruktury“. Právě zde podle něj mohou najít efektivní praktické uplatnění ty nejlepší zkušenosti předních ruských společností, se kterými byla navázána dlouhodobá partnerství. Mnoholetá spolupráce je podle všeho prospěšná pro obě strany, kdy kupříkladu na květnové obchodní schůzce šéf společnosti Vozroždenie Igor Bukato vyjádřil turkmenské hlavě státu vděčnost za věcný obchodní rozhovor, který se uskutečnil, a zdůraznil, že skupina projekčních a stavebních společností Vozroždenie si upřímně váží důvěry, kterou do ní vkládá.

Kromě investic do infrastruktury je zdroji společnosti Vozroždenie financována i turkménská kultura, příkladem může být modernizace pomníku slavného turkménského básníka Magtymguly Pyragiho, autora básní jako je například „Země Turkmenů“, který je dnes považován za otce turkmenské literatury a je celonárodně oslavovanou kulturní ikonou. Úprava okolí pomníku bude též na náklady této akciové společnosti, dokončení je očekáváno v květnu 2024. Společnost sama pak uvádí, že její rozhodnutí bylo učiněno „za účelem vytvoření co nejpříznivějších podmínek pro kulturní rekreaci obyvatel a hostů hlavního města a také další proměny architektonického a urbanistického vzhledu města Ašchabad“.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.