Německo: Energetická krize by mohla problém bezdomovectví zhoršit

Vzhledem k nedávnému Dni bezdomovců upozornili sociální organizace a politici na problém bezdomovectví a vyzývají k většímu společenskému nasazení v boji proti němu.

U příležitosti Dne bezdomovců 11. září. navštívil spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier zařízení berlínské městské mise pro bezdomovce. Odhaduje se, že v Německu je 300 000 až 400 000 lidí bez domova, uvedl Steinmeier. Řekl, že by mohl „snad trochu pomoci dostat tento problém do centra pozornosti německé veřejnosti a vyžádat si pozornost pro ty, kteří jsou na okraji a často zapomenuti“.

Zlepšení v této oblasti ovšem nenahrává aktuální situace v Evropě.

„Uprostřed energetické krize mnozí nebudou schopni obsluhovat hrozící zálohy a obávají se výpadků elektřiny a plynu a ztráty životního prostoru,“ upozornil ředitel Caritas v Kolíně nad Rýnem Frank Johannes Hensel.

Požadavky na navýšení sociálního bydlení

Několik sdružení požadovalo více sociálního bydlení a zlepšení situace v oblasti lidských práv lidí bez domova. Jsou masivně omezováni v právech na bydlení, zdraví a soukromí. Podle nedávné studie se situace lidí bez domova v posledních letech zhoršila. Postižení často nemají nárok na sociální dávky ani zdravotní pojištění, protože do Německa přišli z jiné země EU.

Překoná Německo bezdomovectví do roku 2030?

Německá vláda chce spustit plán, který by mohl být pro lidi bez domova klíčem k vlastnímu domovu. Spolkové sdružení pro pomoc lidem bez domova (Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe – BAG W) aktuálně prezentuje kampaň s názvem „WOHNUNG_los“. V této kampani byly podle výkonné ředitelky Wereny Rosenkeové shrnuty klíčové body „Národního akčního plánu pro překonání bezdomovectví“.

Základní požadavek: Dostupné a sociálně vázané bydlení v dostatečném množství. Toto bydlení musí být dostupné domácnostem bez domova. Vůči lidem bez domova panuje řada předsudků; na trhu s bydlením jsou často diskriminováni. Proto je všude potřeba stanovit kvótu bytů, které budou výslovně pronajímány lidem bez domova.

Každá obec by měla mít centrální specializovanou jednotku, která by zabránila ztrátě bydlení. Převzetí dluhů na nájemném, včasný kontakt s ohroženými domácnostmi a pronajímateli, terénní poradenství pro nájemníky jsou osvědčené prostředky, jak zabránit ztrátě bydlení. Nejlepší pomocí je zabránit ztrátě bydlení! V současné krizi, která je doprovázena masivním zdražováním potravin, elektřiny a tepla, existuje velké nebezpečí, že se stále více lidí dostane do dluhové spirály, která může v konečném důsledku vést k dluhům na nájemném, a tím i ke ztrátě bydlení.

Lidé bez domova jsou často vyloučeni nejen z trhu s bydlením, ale i z dalších existenčních oblastí života, jako je výdělečné zaměstnání, vzdělání, odborná příprava, zdraví. Pro dlouhodobé překonání bezdomovectví je nutné podporovat lidi v těchto oblastech života a aktivně je zapojovat, zejména s jejich zkušenostmi. Potřebujeme základní příjem chránící před chudobou a investice do sociální infrastruktury, sociálních služeb a zařízení.

Lidé potřebují zdravotní pojištění a přístup k lékařské péči. Nemoc je často příčinou i důsledkem bezdomovectví.

Pokud se přes veškerou snahu nepodaří ztrátě bydlení zabránit, je třeba zajistit humánní ubytování a především pomoc a podporu, aby se lidé bez domova mohli co nejrychleji vrátit do vlastního bydlení. Je třeba udělat vše pro to, aby lidé bez domova nebyli nuceni žít mnoho měsíců nebo dokonce let ve sdíleném ubytování, nouzovém ubytování, nejistých podmínkách společného bydlení nebo zcela bez ubytování na ulici.

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.