Dobře to vláda dělá

Keller bez cenzury: Jan Keller míní, že plánem vlády P. Fialy je likvidace českého sociálního státu: zvyšuje státní výdaje, snižuje příjmy a pauperizuje stále větší skupiny obyvatel.

Je to už více než deset let, co jsem měl v Lidovém domě přednášku na téma krize sociálního státu. V následné besedě jsem upozorňoval na rizika masové migrace, která by pro sociální stát představovala mimořádnou zátěž. Po skončení besedy za mnou přišel mladý sociální demokrat a řekl mi, že masové migraci do naší země se dá přece lehce zabránit. Stačí, když sociální stát zlikvidujeme a spousta lidí ztratí motivaci přijít zrovna k nám. Tehdy jsem to považoval za hloupý nápad. Dnes vidím, že jsem se setkal s mladým vizionářem.

Vláda Petra Fialy sklízí tvrdou kritiku za příliš pozdní a nedostatečná opatření, která by alespoň trochu přibrzdila tempo inflace, pomohla domácnostem vyrovnat účty za energie a zachránila početné firmy od úpadku. Možná je tato kritika neopodstatněná. Co když Petr Fiala se svým týmem přece jen sleduje určitý plán?

Pokud by chtěl někdo v jádru nahlodat a poté zlikvidovat sociální stát, činil by souběžně dva druhy opatření. Jedním z nich by bylo přiškrcování státních příjmů a zvyšování státních výdajů. To samo o sobě však ještě nestačí. Vede to jen k rostoucímu zadlužení státní kasy, přičemž podíl výdajů na sociálno na dluh může dále narůstat. Vidíme to v řadě zemí Evropy, ve kterých i přes růst státního zadlužení narůstá podíl sociálních výdajů na HDP.

K likvidaci sociálního státu je nutno učinit zároveň ještě jeden krok. Je třeba dosáhnout prudkého zvýšení masy populace, která dosáhne na sociální dávky. I v jiných zemích stoupá podíl sociálně potřebných v důsledku stárnutí obyvatel, rostoucí křehkosti rodin, zvýšené nemocnosti prakticky všech věkových ročníků. Tento proces je však příliš pomalý na to, aby sociální stát zcela zruinoval. Urychlit je ho možno tím, že do sociální nouze přivedeme celé segmenty středních vrstev, které jsou mnohem početnější než marginální skupiny, jež trpí chudobou již nyní (starodůchodci a především ovdovělé seniorky, dlouhodobě nezaměstnaní, matky samoživitelky, lidé s minimální kvalifikací aj).

Prvý z uvedených kroků realizuje Fialova vláda tím, že se principiálně staví proti zvyšování daní a neméně principiálně usiluje o zvýšení nákladů na zbrojení, rozšiřuje šiky státních úředníků o nepolitické náměstky v množství větším než malém, chystá se budovat nové nákladné úřady, pořádá honosné akce v rámci svého předsednictví v EU atd. Zadlužování státu je snad jedinou aktivitou, kterou neprovozuje opožděně a v nedostatečné míře. Nakolik tento proces zbrzdí zavedení daně z nečekaných zisků, bude možno posoudit teprve poté, až bude možné porovnat její výnos s výdaji státu v souvislosti se zastropováním cen energií.

Neméně systematicky postupuje tlak na ochuzování domácností, které zatím chudobu nepoznaly. Sem patří fakt, že ceny energií stouply v uplynulém půl roce v naší zemi o nejvyšší procento ze všech zemí EU. Patří sem čerstvá informace o tom, že až o třetinu stoupne cena vody. Prudký nárůst cen základních potravin, ale třeba i oznámení ministra práce a sociálních věcí o plánovaném snížení podpory v nezaměstnanosti. Perličkou je jeho zdůvodnění, že podíl nezaměstnaných je prozatím v naší zemi velice nízký. Toto tvrzení je sice pravdivé, neplyne z něj však, že by samotná výše podpor v nezaměstnanosti u nás odrazovala od hledání práce, jak se domnívá ministr Jurečka. Dobře do toho všeho zapadá výzva pana premiéra, aby se domácnosti, které na tom zatím byly docela dobře, nestyděly požádat si o sociální dávky.

Mladý levicový vizionář mně před mnoha lety na nádvoří Lidového domu prozradil, jak čelit proudům masové migrace. Zralý pravicový politik se svým vysoce kvalifikovaným týmem je na nejlepší cestě dokázat, že to dokáže. Nejen ze sociologického hlediska bude nyní zajímavé sledovat, ve prospěch koho budou použity zbytky sociálního státu a to, co zbude ze sociálního zabezpečení.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.