Čína chce v roce 2023 stabilizovat růst a zaměřit se na domácí spotřebu

Jednou z priorit hospodářské politiky má být zvýšení příjmů domácností a domácí spotřeby.

Čína se v roce 2023 zaměří na zajištění stabilního hospodářského růstu tím, že upřednostní oživení a rozšíření spotřeby, uvedla minulý týden čínská státní média.

Komise pro národní rozvoj a reformu, hlavní čínský plánovací orgán, uvedla, že zintenzivní úsilí o zavedení politických opatření ke stabilizaci ekonomiky. Již dříve dosáhla značného pokroku při zavádění politických finančních nástrojů, např. vydávání zvláštních půjček na modernizaci zařízení a dotovaných vládních úroků či rozšiřování střednědobých a dlouhodobých půjček pro výrobní sektor.

Podle oficiálních informací je jedním z hlavních cílů hospodářské politiky zvýšit příjmy domácností a podíl středněpříjmových skupin v zemi, což je oblast s velkým prostorem k dalšímu růstu. V souvislosti s tím by mělo dojít k podpoře nových forem spotřeby. Komise bude za tímto účelem spolupracovat na zlepšení kvality spotřeby, a to vyšší podporou tradiční spotřeby, rozšířením spotřeby služeb, nové spotřeby, ekologické spotřeby a spotřeby na venkově. Přispět k tomu má i nově vyhlášený akční plán na podporu domácí spotřeby.

Komise pro národní rozvoj a reformy také uvedla, že Čína bude i nadále podporovat zahraniční investice do vyspělé výroby, moderních služeb a do špičkových technologií či do úspory energií a ochrany životního prostředí.  Zahraniční investice budou vítány také ve středních, západních a severovýchodních regionech Číny.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.