Jak moc je svět zkorumpovaný?

V posledním desetiletí nedošlo k žádnému významnému pokroku v boji proti korupci.

Organizace Transparency International zveřejnila svůj Index vnímání korupce (CPI – Corruption Perceptions Index) pro rok 2022, který měří míru vnímané korupce ve veřejném sektoru ve 180 zemích a územích po celém světě. Index je hodnotí na stupnici od nuly (vysoce zkorumpovaný) do 100 (čistý), přičemž průměrné skóre je pouze 43 bodů ze 100, uvedl web Statista.

Více než dvě třetiny zemí dosáhly nižšího skóre než 50 bodů, neboť 155 zemí „v posledním desetiletí nedosáhlo žádného významného pokroku v boji proti korupci“. Poslední vydání výzkumu zjistilo, že protikorupční úsilí v poslední době vázne, protože mnoho zemí využilo pandemii Covid-19 „jako záminku k omezení základních svobod a k obejití důležitých kontrolních mechanismů“.

V roce 2022 byly zeměmi s nejnižší vnímanou mírou korupce ve veřejném sektoru Dánsko, Finsko a Nový Zéland, následované Norskem, Singapurem a Švédskem. Na opačném konci indexu se umístilo Somálsko, které získalo pouhých 12 bodů, což z něj činí zemi s největší mírou korupce na světě. V těsném závěsu za nimi se umístily Sýrie a Jižní Súdán se skóre 13, následované Venezuelou a Jemenem.

Spojené státy se umístily až na 24. místě s výsledkem 69 bodů, což je mírný nárůst oproti loňskému skóre, které bylo nejnižší od roku 2012. Přestože Bidenova administrativa stanovila korupci jako hlavní problém národní bezpečnosti, Transparency International loni uvedla, že relativně nízké umístění země v indexu CPI lze vysvětlit „přetrvávajícími útoky proti svobodným a spravedlivým volbám, které vyvrcholily násilným útokem na americký Kapitol, a stále neprůhlednějším systémem financování volebních kampaní“.

Pořadí zemí a území podle vnímané korupce ve veřejném sektoru v roce 2022. Zdroj: Statista.

 

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.