Ceny domů v EU mezi lety 2010 a 2021 vzrostly o 37 %

Podíváme-li se na trend cen nemovitostí mezi lety 2010 a 2021, od roku 2013 je trend stabilně stoupající, přičemž mezi roky 2015 a 2021 došlo k nárůstu obzvláště výrazně.

Celkově došlo mezi lety 2010 a 2021 k nárůstu o 37 %, informoval Eurostat. V tomto období došlo ke zvýšení ve 23 členských státech a ke snížení ve třech (údaje pro Řecko nejsou k dispozici). Největší nárůst byl zaznamenán v Estonsku (+139 %), Maďarsku (+122 %), Lucembursku (+115 %), Lotyšsku (+101 %) a Rakousku (+100 %), zatímco pokles byl zaznamenán v Itálii (-13 %), na Kypru (-8 %) a ve Španělsku (-2 %).

Graf ukazuje vývoj cen domů ve vybraných zemích (Česko, Estonsko, Itálie, Slovensko) a EU v období 2010 až 2021. Zdroj: Eurostat.

Nájemné o 16 % vyšší

V letech 2010 až 2021 došlo v EU k trvalému nárůstu nájemného – celkem za celé období o 16 %. Ve 25 členských státech došlo k nárůstu a ve dvou k poklesu. Největší nárůst byl zaznamenán v Estonsku (+154 %), Litvě (+110 %) a Irsku (+68 %), zatímco pokles byl zaznamenán v Řecku (-25 %) a na Kypru (-3 %).

Inflace vzrostla o 17 %

Inflace se mezi lety 2010 a 2021 vyvíjela poměrně podobně jako nájemné s celkovým nárůstem o 17 %. Během tohoto období došlo ve všech členských státech k inflaci s nárůstem o 25 % nebo více v Maďarsku (+33 %), Rumunsku (+31 %), Estonsku (+30 %) a Litvě (+25 %). Nejnižší nárůst cen byl zaznamenán v Řecku (+2 %), na Kypru (+7 %) a v Irsku (+8 %).

Náklady na bydlení

Náklady na bydlení ve srovnání s průměrem EU se mezi členskými státy výrazně liší. Nejvyšší náklady na bydlení v roce 2021 ve srovnání s průměrem EU byly zjištěny v Irsku (94 % nad průměrem EU), Lucembursku (87 % nad průměrem) a Dánsku (o 78 % nad průměrem EU). Nejnižší naopak byly zaznamenány v Bulharsku (64 % pod průměrem EU) a Polsku (62 % pod průměrem EU).

Při pohledu na vývoj mezi lety 2010 a 2021 se úrovně cen bydlení ve srovnání s průměrem EU zvýšily v 16 členských státech a klesly v 11. Největší nárůsty byly pozorovány v Irsku (ze 17 % nad průměrem EU na 94 % nad průměrem EU) a na Slovensku (ze 44 % pod průměr EU na 1 % pod průměrem EU) a největší poklesy v Řecku (z 8 % pod průměr EU na 30 % pod průměrem EU) a na Kypru (z 8 % pod průměr na 26 % pod průměr EU).

Cenové hladiny bydlení v letech 2010 a 2021. Zdroj: Eurostat.

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.