Oběhové hospodářství je stále příliš roztříštěné na to, aby zvýšilo udržitelnost ve stavebnictví v EU

Pomocí taxonomie chce EU podpořit transformaci průmyslu a přesměrovat peníze do udržitelných investic.

Podle společné zprávy sedmi evropských organizací, které se zabývají udržitelností ve stavebnictví, se zásady oběhového hospodářství zatím ve stavebnictví EU neprosadily, protože tento relativně nový koncept se stále uplatňuje neúplně a roztříštěně. Tyto organizace, mezi nimiž je i Německá rada pro udržitelné budovy (DGNB), prozkoumaly 38 budov z různých zemí jako případové studie a zjistily, že tyto budovy by neprošly požadavky stanovenými v taxonomii EU pro oběhové hospodářství. Přispění k oběhovému hospodářství u stavebních projektů podle taxonomie zahrnuje mimo jiné omezení vzniku odpadu, opětovné využití a recyklaci 90 % stavebního a demoličního odpadu, efektivní, přizpůsobivý, flexibilní a demontovatelný design a veřejné posouzení životního cyklu celé budovy. Zpráva zjistila, že ze zkoumaných budov – mezi nimiž byl hotel, obytné a kancelářské budovy a továrny – nelze žádnou klasifikovat jako vyhovující taxonomii a že více než polovina všech nových budov splňuje méně než 50 procent požadavků.

Pomocí taxonomie – klasifikačního systému, který má objasnit, které investice jsou ekologicky udržitelné – chce EU podpořit transformaci průmyslu a přesměrovat peníze do udržitelných investic. Jedním z jejích šesti cílů je přechod k oběhovému hospodářství, což má zvláštní význam v odvětví stavebnictví, protože by to mohlo ušetřit zdroje a snížit dopad stavebnictví na životní prostředí. Dalších pět taxonomických cílů je ochrana klimatu, přizpůsobení se změně klimatu, udržitelné využívání vodních zdrojů, prevence znečištění a ochrana ekosystémů a biologické rozmanitosti. „Namísto prosazování větší cirkularity hrozí, že budou realizovány pouze ostatní environmentální cíle, protože kritéria pro screening cirkularity jsou velmi ambiciózní,“ uvádějí autoři. Doporučují zachovat centrální datové platformy, zejména s ohledem na přístup k celému životnímu cyklu, zavést „pasy stavebních materiálů“, které uvádějí materiály použité ve stavební konstrukci, a mít definované strategie recyklace nebo opětovného použití v raných fázích plánování. „V ideálním případě by se taxonomie oběhového hospodářství zaměřila na renovaci stávajících budov a dále by k ní motivovala a zajistila dosažení cílů vlny renovací,“ píší autoři.

Důsledné uplatňování zásad oběhového hospodářství by mohlo do roku 2050 snížit spotřebu surovin o více než dvě třetiny a významně přispět ke splnění klimatických cílů Německa, zjistila zpráva ministerstva pro výzkum z roku 2021. První pokusy na národní a evropské úrovni o lepší začlenění konceptů recyklace a oběhového hospodářství do přechodu na energetiku se stále rozvíjejí a uvádějí do praxe. Průmyslové skupiny však doufají, že by v blízké budoucnosti mohl vzniknout čilý recyklační trh díky obrovské hodnotě, kterou recyklované materiály nabízejí.

Zdroj: Carolina Kyllmann, „Circular economy still too fragmented to increase sustainability in EU building sector – report“ (Clean Energy Wire, 23.02.2023)

 

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.