EU: Modernizovaný Schengenský informační systém byl zprovozněn

„Zahájení provozu obnoveného systému SIS představuje jasný krok vpřed ve správě našich vnějších hranic a našeho společného schengenského prostoru. Jedná se o klíčový milník při vytváření bezpečnější Evropy pro její občany,“ říká eurokomisařka Ylva Johanssonová.

Počínaje 7. březnem 2023 vstupuje do provozu modernizovaný Schengenský informační systém (SIS). SIS je největším systémem pro sdílení informací v oblasti bezpečnosti a správy hranic v Evropě. Poskytuje informace o hledaných nebo pohřešovaných osobách, státních příslušnících třetích zemí bez zákonného práva pobytu v Unii a o ztracených nebo odcizených předmětech (například automobilech, střelných zbraních, lodích a dokladech totožnosti), informoval portál Evropské komise.

Obnovený SIS je základem nejpokročilejšího systému správy hranic na světě, který budujeme. Spolu se systémem vstupu/výstupu (EES) a Evropským systémem pro cestovní informace a povolení (ETIAS – European Travel Information and Authorisation System) bude SIS součástí architektury interoperability.

Obnovený SIS je rozšířen o nové kategorie záznamů, biometrické údaje, jako jsou otisky dlaní, otisky prstů a záznamy DNA pro pohřešované osoby, a o další nástroje pro boj proti trestné činnosti a terorismu.Modernizace je důležitá, protože umožní také preventivní záznamy na ochranu zranitelných osob a odrazení od nelegální migrace. Cílem této modernizace je poskytnout vnitrostátním orgánům úplnější a spolehlivější informace pro zvýšení bezpečnosti a správy hranic v Evropě.

Mezi modernizované funkce patří:

Lepší sdílení informací a spolupráce: Prostřednictvím SIS budou sdíleny nové kategorie záznamů a více údajů, což zajistí, že vnitrostátní orgány budou mít k dispozici úplnější a spolehlivější informace. Byla zavedena jasnější pravidla a zdokonalené struktury pro výměnu informací prostřednictvím vnitrostátních kontaktních míst (kanceláří SIRENE).

Nové možnosti vyhledávání a identifikace hledaných osob a posílení kontrol na vnějších hranicích: Kromě fotografií a otisků prstů bude SIS obsahovat nové typy biometrických údajů (jako jsou otisky dlaní, otisky prstů a dlaní, jakož i záznamy DNA – avšak pouze v souvislosti s pohřešovanými osobami) a další informace pro vyhledávání a identifikaci osob registrovaných v systému.

Další nástroje pro boj proti trestné činnosti a terorismu: Nové kontrolní záznamy umožní vnitrostátním orgánům shromažďovat cílené informace o osobách podezřelých ze závažné trestné činnosti nebo terorismu. V SIS budou uloženy například doklady totožnosti, informace o vozidle, které používají. Budou existovat záznamy o „neznámých hledaných osobách“, které budou obsahovat pouze otisky neznámých pachatelů, jež byly objeveny na místech teroristických trestných činů nebo závažných trestných činů.

Další nástroje na ochranu pohřešovaných a zranitelných osob: Vnitrostátní orgány budou moci v systému pořizovat preventivní záznamy na ochranu určitých kategorií zranitelných osob (děti ohrožené únosem nebo potenciální oběti terorismu, obchodování s lidmi, násilí na základě pohlaví nebo ozbrojených konfliktů/nepřátelství), které doplní stávající záznamy o pohřešovaných osobách.

Další nástroje pro prevenci a odrazování od nelegální migrace: Rozhodnutí o navrácení budou součástí informací sdílených v systému, aby se zlepšilo účinné prosazování těchto rozhodnutí. Členské státy budou povinny vytvořit v SIS záznam pokaždé, když vydají rozhodnutí o navrácení státního příslušníka třetí země bez zákonného práva pobytu v EU, což jim umožní aktivně sledovat, zda navracená osoba skutečně opustí území EU. Tím se připraví půda pro vzájemné uznávání rozhodnutí o navrácení mezi členskými státy, jak navrhla předsedkyně von der Leyenová ve svém dopise s cílenými opatřeními před únorovým zasedáním Evropské rady.

Lepší využívání SIS agenturami EU: Europol a vnitrostátní imigrační orgány mají nyní přístup ke všem kategoriím záznamů v SIS. Operační týmy Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) získaly přístup do SIS (implementace stále probíhá).

SIS má přísné požadavky na kvalitu a ochranu údajů. Systém obsahuje pouze údaje o osobách a věcech hledaných v zemích EU a v zemích přidružených k Schengenu. Vnitrostátní orgány dohlížejí na uplatňování pravidel ochrany údajů ve svých zemích, zatímco Evropský inspektor ochrany údajů (EDPS – European Data Protection Supervisor) sleduje, jak jsou pravidla ochrany údajů uplatňována v centrálním systému spravovaném agenturou eu-LISA.

Další kroky

K 7. březnu je obnovený SIS funkční ve 30 zemích Evropy (26 členských států EU a přidružených zemí k Schengenu). Připojení Kypru k SIS v létě 2023 dále rozšíří bezpečnostní spolupráci v celé Unii.

Souvislosti

SIS byl vytvořen v roce 1995 po zrušení kontrol na vnitřních hranicích EU. Hodnocení systému SIS z roku 2016potvrdilo jeho mimořádnou úspěšnost. Byly v něm však také identifikovány příležitosti k dalšímu zvýšení účinnosti a efektivity SIS, aby bylo možné lépe řešit stále složitější bezpečnostní výzvy.

Dne 21. prosince 2016 Komise předložila tři návrhy na posílení spolupráce mezi členskými státy využívajícími Schengenský informační systém (SIS). Dne 12. června 2018 dosáhli spolunormotvůrci, Evropský parlament a Rada politické dohody o všech třech návrzích. Tři dohodnutá nařízení (k dispozici zde, zdezde) byla přijata dne 28. listopadu 2018.

Právní a technické přípravy na zavedení nového SIS začaly v roce 2019 a pokračovaly až do roku 2021. V průběhu roku 2022 probíhala důkladná kontrola vnitrostátních a centrálních systémů v úzké spolupráci mezi agenturou eu-LISA (agentura EU pověřená provozem centrálního příslušného systému SIS) a členskými státy (pověřenými provozem vnitrostátních složek SIS). Právní podmínky pro zahájení provozu byly dokončeny v lednu 2023 a dne 31. ledna 2023 bylo Komisí zveřejněno rozhodnutí o zahájení provozu.

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.