Studie: Bezpečná úroveň znečištění ovzduší na planetě je na méně než 1 % Země

Znečištění ovzduší zabije ročně 6,7 milionu lidí a dvě třetiny těchto předčasných úmrtí jsou způsobeny jemnými prachovými částicemi PM2,5.

Vědci dospěli k závěru, že více než 99 % rozlohy Země má nebezpečnou úroveň znečištění ovzduší, uvedl list The Japan Times s odvoláním na novou studii.

Podle této studie není téměř žádné místo na Zemi bezpečné pro lidské zdraví. Přibližně 99,82 procenta Země je vystaveno působení částic PM2,5 (Particulate Matter 2,5). Vědci je dávají do souvislosti s rakovinou plic a srdečními chorobami. Koncentrace těchto částic v ovzduší téměř na celé planetě překračuje přípustný limit doporučený Světovou zdravotnickou organizací.

Pouze 0,001 % světové populace tak dýchá vzduch, který je považován za přijatelný. Vědci z Austrálie a Číny, kteří studii provedli, uvedli, že v roce 2019 více než 70 % pozorovaných koncentrací částic překračovalo doporučený denní limit.

„Doufám, že naše studie může změnit názor vědců a tvůrců politik na denní expozici částicím PM2,5,“ řekl Jü-ming Kuo, vedoucí výzkumný pracovník a profesor environmentálního zdraví na Monash University. „Krátkodobá expozice, zejména její náhlé zvýšení, částicím PM2,5 vede k významným zdravotní problémům. … Pokud bychom dokázali zajistit, aby každý den byl čistý vzduch, samozřejmě by se zlepšila i dlouhodobá expozice znečištěnému ovzduší.“

Znečištění ovzduší zabije ročně 6,7 milionu lidí, zdůrazňuje studie. A téměř dvě třetiny těchto předčasných úmrtí jsou způsobeny jemnými prachovými částicemi PM2,5. Jejich koncentrace jsou nejvyšší ve východní Asii (50 mikrogramů na metr krychlový), následuje jižní Asie (37 mikrogramů) a severní Afrika (30 mikrogramů).

Studie také ukázala, že úroveň jemných prachových částic se mění v závislosti na ročním období, což  má souvislost s lidskou činností. Ta urychluje znečištění vzduchu. Například severovýchodní Čína a severní Indie zaznamenaly vyšší koncentrace PM2,5 od prosince do února. Má to pravděpodobně souvislost se zvýšeným používáním tepelných generátorů spalujících fosilní paliva v zimních měsících. V jihoamerických zemích, jako je Brazílie, byly naopak zvýšené koncentrace zaznamenány v období od srpna do září, což pravděpodobně souvisí s obděláváním půdy prostřednictvím žďáření.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.