Globální lídři diskutují o digitální propasti mezi národy

V katarském Dauhá se v těchto dnech koná pátá konference OSN zaměřená na nejméně rozvinuté země. Řečníci se mimo jiné zaměřili i na rozdíly mezi zeměmi v oblasti digitalizace.

Lídři států účastnících se březnového summitu nejméně rozvinutých zemí (jde o událost značenou zkratkou LDC5 konající se v Kataru) zaměřují svou pozornost na všemožné globální problémy, které se jich týkají. Velkým tématem byly například požadavky nejchudších zemí na finanční částky, které chtějí získat od bohatšího globálního západu jako kompenzaci za (podle rozvojových zemí právě západem způsobené) problémy s klimatem, vedry a suchy a z toho plynoucí sociální a ekonomické problémy. V projevech pronášených na počátku druhého březnového týdne účastníci zaměřili svou pozornost na jednu z nejobtížnějších globálních výzev: překonání neuvěřitelně široké digitální propasti mezi národy. Řada diskusí u konferenčního kulatého stolu se zabývala dvěma nejzákladnějšími překážkami, kterým nejméně rozvinuté země čelí: jak využívat vědu, technologie a inovace (STI) a jak podporovat proces strukturální transformace pomocí něhož bude možno překonat překážky, jimž čelí lidé na okraji společnosti.

Rozvoj věty, technologie a inovace má podle řečníků zásadní význam v úsilí nejméně rozvinutých zemí o vymýcení chudoby a je stěžejní při jejich snaze o dosažení globální konkurenceschopnosti. Kvůli strukturálním omezením však chudší zranitelné země nezvládají plně využít hospodářských a sociálních výhod technologického rozvoje a často v tomto potřebují pomoc. Za stěžejní úkol považují členové fóra OSN nalezení způsobu, jakým by státy, které zůstaly pozadu, mohly dosáhnout úrovně ostatních, jak udržitelně řešit propastné rozdíly v digitalizaci mezi zeměmi a jak podporovat podmínky pro inkluzivnější přístup k informačním a komunikačním technologiím a přístup k internetu. Zvládnutí všech těchto klíčových úkolů je základem fungování digitální ekonomiky. Internetové připojení má potenciál podporovat rodiny, komunity a podniky prostřednictvím online spolupráce, e-learningu, elektronického obchodování, online zdravotnických služeb atd. Tuto konektivitu však lze plně využít pouze se správnými dovednostmi, nástroji a vhodnými prostředími. Podle zambijského ministra pro technologie a vědu Felixe Mutatiho, navzdory digitální vlně po celém světě, miliony lidí v méně rozvinutých zemích stále nemohou využívat výhody, které jsou u těchto technologií neodmyslitelné. Mnoho na summitu zúčastněných stran se tedy dohodlo, že tuto situaci je nutno řešit a stav věcí změnit.

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.