Země, které nejvíce znečišťují oceány

Každý rok se na celém světě vyrobí miliony tun plastů. Po skončení životního cyklu je polovina plastového odpadu recyklována, spálena nebo uložena na skládku, ale velká část zbytku končí v našich oceánech.

Odkud se všechny tyto plasty berou? Graf webu Statista je založený na údajích z výzkumné práce Lourense J. J. Meijera a jeho týmu, ukazuje 10 zemí, jejichž vody jsou nejvíce znečištěny plasty.

Mohlo by se zdát, že země, které produkují nebo spotřebovávají nejvíce plastů, jsou zároveň těmi, které nejvíce znečišťují moře. Podle studie tomu tak ale není. Země s malou geografickou rozlohou, delším pobřežím, vysokými srážkami nebo špatným systémem nakládání s odpady častěji vyhazují plasty do moře. Například Čína produkuje desetkrát více plastového odpadu než Malajsie. Studie odhaduje, že 9 % veškerého malajsijského plastového odpadu končí v moři, zatímco v případě Číny je to 0,6 %.

Na Filipíny – souostroví s více než 7 000 ostrovy s 36 289 km pobřeží a 4 820 řekami – připadá 35 % plastů v moři. Autoři studie odhadují, že více než 75 % plastů hromadících se v oceánu pochází ze špatného nakládání s odpady v asijských zemích, jako jsou Indie, Malajsie, Čína, Indonésie, Myanmar, Vietnam, Bangladéš, Thajsko a Filipíny. Jedinou neasijskou zemí v první desítce je Brazílie se svými 1 240 řekami včetně Amazonky.

 

Roční množství plastového odpadu končícího v oceánech podle jednotlivých zemí (v tunách). Na zbytek světa připadá 176 012 tun. Zdroj: Statista.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.