Vzorky odpadních vod z evropských měst odhalují trendy v užívání drog

Nový projekt analyzoval odpadní vody ve 104 evropských městech z 21 zemí (20 zemí EU a Turecko), aby prozkoumal chování jejich obyvatel při užívání drog.

Nejnovější poznatky z největšího evropského projektu v oblasti vědecké analýzy odpadních vod byly zveřejněny. Studii  zveřejnila evropská skupina SCORE ve spolupráci s agenturou EU pro drogy (EMCDDA). Vzorky odpadních vod byly analyzovány v povodích čistíren odpadních vod po dobu jednoho týdne od března do dubna 2022 v různých městech od Kodaně po Valencii a od Nikósie po Lisabon. Jedná se o oblast, kde žije 54 milionů lidí. Analýza zahrnovala na stopy pěti nezákonných stimulačních drog (kokain, amfetamin, metamfetamin, MDMA/extáze a ketamin) a také konopí. Odhalen byl znatelný nárůst množství kokainu a metamfetaminu. V roce 2022 byl do analýzy poprvé zahrnut i ketamin, čímž se celkový počet zkoumaných látek zvýšil na šest. Nejnovější výsledky ukazují pokračující nárůst množství kokainu, což je trend pozorovaný od roku 2016 (i přes určité výkyvy během lockdownů spojených s COVID-19). Zdá se, že i množství metamfetaminu se vyvíjí, stopy této drogy hlásí též více měst. U zbývajících látek se objevuje smíšený obrázek (amfetamin, konopí, MDMA).

Navzdory tomu, že se detekce v různých lokalitách studie značně liší, je pozoruhodné, že všech šest zkoumaných nelegálních drog bylo nalezeno téměř v každém zúčastněném městě. Alexis Goosdeel, ředitel EMCDDA, říká: „Vzorky odpadních vod mohou vyprávět příběhy o život komunity a mohou poskytnout včasné varování před vznikajícími zdravotními hrozbami. Dnešní zjištění z rekordních 104 měst vykreslují obraz drogového problému, který je rozšířený a složitý, přičemž všech šest látek bylo zjištěno téměř na každém místě. Dohled nad odpadními vodami, který je nyní zavedenou vědou, nám poskytuje stále větší pohled na dynamiku užívání a nabídky drog. Povzbuzuje nás také jeho rostoucí potenciál pro cílení a vyhodnocování lokalizovaných reakcí v oblasti veřejného zdraví a politických iniciativ.“ Skupina SCORE provádí každoroční kampaně monitorování odpadních vod již od roku 2011, kdy se zúčastnilo 19 měst z 10 zemí a byly studovány čtyři stimulační drogy. Šedesát pět měst se od roku 2011 účastnilo nejméně pěti každoročních kampaní monitorování odpadních vod, což umožňuje provádět analýzy časových trendů.

Zbytky kokainu v odpadních vodách zůstaly nejvyšší v západoevropských a jihoevropských městech (zejména v Belgii, Nizozemsku, Španělsku a Portugalsku), ale jeho stopy byly nalezeny také ve většině východoevropských měst, kde byl pozorován určitý nárůst. Celkově více než polovina (38) z 66 měst s údaji za roky 2021 a 2022 zaznamenala nárůst reziduí kokainu (18 měst neuvedlo žádnou změnu a 10 hlásilo pokles). Nedávný evropský projekt o odpadních vodách (EUSEME) také našel zbytky cracku ve všech svých 13 evropských městech, s nejvyšším zatížením v Amsterdamu a Antverpách. Co se týká metamfetaminu, tato droga se tradičně soustřeďuje v Česku a na Slovensku, nyní se vyskytuje také v Belgii, na východě Německa, ve Španělsku, na Kypru a v Turecku a v několika zemích severní Evropy (např. Dánsko, Lotyšsko, Litva, Finsko a Norsko). Ze 60 měst s údaji za roky 2021 a 2022 téměř dvě třetiny (39) uvedly nárůst reziduí, 15 pokles a šest stabilní situaci. Jinde byla zátěž metamfetaminem velmi nízká až zanedbatelná, ačkoli ve městech střední a jižní Evropy byly hlášeny určité nárůsty. Tři města s nejvyšším zatížením se všechna nacházela v Česku, následovala města v Lotyšsku, Německu, Turecku a na Kypru.

Úroveň amfetaminových reziduí se mezi městy lišila, přičemž nejvyšší zátěže byly hlášeny ve městech na severu a východě Evropy (Belgie, Německo, Nizozemsko, Finsko a Švédsko) a mnohem nižší ve městech na jihu. U 55 měst s údaji o reziduích amfetaminu za roky 2021 a 2022 se výsledky lišily, 20 hlásilo nárůst, 26 pokles a devět stabilní situaci. Stejná je situace u MDMA, tedy extáze. Z 62 měst s údaji za roky 2021 a 2022 jich 28 hlásilo nárůst detekcí MDMA (většinou ve městech v jižní a střední Evropě), 27 pokles (převážně v severní Evropě) a sedm stabilní situaci. Nejvyšší zátěže MDMA byly zjištěny v odpadních vodách ve městech v Belgii, Česku, Nizozemsku, Španělsku a Portugalsku. V rámci zvýšené dostupnosti a používání ketaminu v Evropě byla i tato droga poprvé zahrnuta do analýzy v roce 2022. Nejvyšší množství byla zjištěna v odpadních vodách ve městech v Dánsku, Itálii, Španělsku a Portugalsku. Nejvyšší množství konopného metabolitu THC-COOH pak bylo zjištěno v západoevropských a jihoevropských městech.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.