Jak ÚOHS zkoumal a nic nezjistil…

Josef Buřič míní, že aktuálně zveřejněná zpráva Úřadu pro hospodářskou soutěž o růstu cen základních potravin má jediný význam – dává vládě alibi.

Úřad na ochranu hospodářské soutěže zveřejnil zprávu o tom, zda dochází k porušování hospodářské soutěže v souvislosti s růstem cen potravin. Prý „na žádném trhu nebylo zjištěno dominantní postavení. Nebyly zjištěny indicie kartelových dohod. Nebylo zjištěno nepřiměřené navyšování obchodní přirážky v jedné části řetězce. A úřad ještě potvrdil, že „všechny články řetězce dokázaly přenést zvýšené náklady směrem ke spotřebiteli.“ Nás (spotřebitele) určitě velmi potěšilo ujištění, že všechny články řetězce vydělávají minimálně stejně jako před vzestupem cen.

Byli jsme také uklidněni, že ani v Evropě nebyla zjištěna žádná protisoutěžní jednání, která by vedla k tomu, že se takovýmto způsobem zvyšují ceny potravin. Rozetnutí tohoto gordického uzlu v podstatě visí na zkrocení inflace jako takové.

Upřímně, ani jsem nic jiného než konstatování, že se nic nestalo, nečekal. Je sice pravda, že naše ceny vzrostly rychleji než jinde v Evropě, ale to podle našeho ÚOHS přece není nic špatného.

Především nápad nechat řešit inflaci pomocí tohoto Úřadu je úplný nesmysl. Dokázat, že nedochází k dohodám o cenách – především o tom, že obchodní rozpětí roste, a roste všem stejně – nelze dokázat na základě šetření za dva či tři měsíce.

Pro šetření kartelových dohod se musí používat i jiné metody než čtení statistik. Musí se sledovat (a tak se to také děje, když se chce) např. e-mailový provoz, odposlech apod., prostě klasické vyšetřovací metody policejní praxe. On si snad někdo myslí, že důkazy o takových smlouvách či dohodách najde v novinách? To asi sotva.

Co kdyby ti analytici ÚOHS zkusili vysvětlit tento fakt. Např. výkupní cena jablek v únoru 2022 dosáhla 13,25 Kč/kg a v únoru 2023 pak byla 12,74 Kč/kg, tedy klesla i přes nesporný růst nákladů producentů.

Ovšem spotřebitelská cena konzumních jablek neklesla. V únoru 2022 stál 1 kg jablek v průměru 36,04 Kč. Za rok, v únoru 2023, pak stál 1 kg těchto jablek 36,32 Kč.

Toto je jen náhoda nebo „nehoda“ toho dobře fungujícího trhu? Ale o to se nikdo nestará.

Pověřit tímto zkoumáním ÚOHS je především hloupost, protože tato činnost tomuto Úřadu nepřísluší. Ale je to dobré alibi především pro ministerstvo zemědělství, které teď může ukázat, jak se snaží trh ochránit. Vždyť, vážený spotřebiteli, co si pořád na něco stěžuješ, ani ÚOHS nezjistil nic špatného na našem trhu potravin a jeho cenotvorbě. To se krásně prodá veřejnosti.

Problém cen potravin je přece jinde. Je v tom, že cenovou kontrolou se má zabývat ministerstvo financí, kterému to ukládá zákon o cenách již z roku 1990.

Podle tohoto zákona se cenová kontrola může zabývat přiměřeností zisku v cenách tedy např. velikostí obchodního rozpětí – např. v uvedených cenách jablek. Může se zabývat klamavou reklamou některých obchodních řetězců, které uvádějí, že zlevňují maso až o polovinu.

Konkrétní případ – leták nejmenovaného obchodního řetězce s největším podílem na trhu nabízí vepřovou pečeni za 99,90 Kč/kg. Jako původní cenu uvádí 249,90 Kč/kg a k tomu slevu 60 %.

Když si propočteme relaci mezi prodejní cenou vepřové pečeně pro spotřebitele a cenou vepřového masa v jateční váze jako výchozí suroviny, tak ta byla 162,20/47,20 – tj. 3,43.  Tato relace je dlouhodobě stabilní, jak se lze v příslušné statistice ČSÚ přesvědčit.

Proč potom nabízená cena z tzv. akce počítá s relací 5,3? Je to cenová manipulace, nebo snad klamavá reklama, nebo jednání v rozporu s tržními principy – prodej pod náklady, nebo naopak nepřiměřený zisk?

To, jak se zdá, nikoho nezajímá z těch, kteří by se právě o takové cenové manipulace měli starat. Že to nezajímá ministerstvo zemědělství, celkem chápu. Je to pro ně příliš složité.

Proto nezbývá nic jiného než konstatování, že ono zkoumání Úřadu na ochranu hospodářské soutěže mělo jediný význam, poskytnout vládě alibi. Přesvědčit veřejnost, že vše, co vláda činí (resp. to, že nic nečiní) v ochraně spotřebitele (resp. že nebojuje s inflací), je to nejlepší, co může udělat.

Prostě my (vláda) za nic nemůžeme. To všechno ten trh a ty si spotřebitele nestěžuj. Mohlo by přece být ještě hůř….

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.