Itálie má problém s nedostatečným čištěním městských odpadních vod

Evropská komise se soudí s Italskou republikou kvůli nesplnění povinnosti státem.

Vzhledem k tomu, že se Itálie plně nepodřídila rozsudku Soudního dvora ze dne 10. dubna 2014 o čištění městských odpadních vod, rozhodla se Evropská komise vrátit věc k Soudnímu dvoru Evropské unie, jak informuje web EK.

Soudní dvůr tehdy konstatoval, že Itálie porušila povinnosti vyplývající ze směrnice o čištění městských odpadních vod (směrnice Rady 91/271/EHS), neboť 41 aglomerací nezajistilo, aby byly městské odpadní vody dostatečně odváděny a čištěny.

Navzdory významnému pokroku, kterého bylo dosaženo, není městská odpadní voda stále dostatečně čištěna v pěti aglomeracích – v jedné v regionu Valle d’Aosta a ve čtyřech na Sicílii. Nedostatečné systémy čištění odpadních vod v těchto pěti aglomeracích představují významné riziko pro lidské zdraví, vnitrozemské vody a mořské prostředí v environmentálně citlivých oblastech, do nichž jsou vypouštěny nevyčištěné odpadní vody.

Navzdory formálnímu oznámení podle čl. 260 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, které Komise zaslala Itálii dne 17. května 2018, nebylo ve výše uvedených pěti aglomeracích dosud dosaženo souladu. Na základě informací předaných italskými orgány nebude plného souladu s rozhodnutím ze dne 10. dubna 2014 dosaženo před rokem 2027. Itálie měla zajistit soulad se směrnicí o čištění městských odpadních vod od 31. prosince 1998. Toto druhé předložení věci Soudnímu dvoru může vést k tomu, že Itálii budou uloženy finanční sankce s ohledem na závažnost porušení a dobu jeho trvání.

Úplné provádění norem stanovených v právních předpisech EU je nezbytné pro ochranu lidského zdraví a přírodního prostředí. Evropská zelená dohoda stanoví pro EU ambici nulového znečištění.

Souvislosti

Směrnice o čištění městských odpadních vod vyžaduje, aby členské státy zajistily, že aglomerace (města, obce, osady) budou řádně odvádět a čistit městské odpadní vody. Nečištěná odpadní voda může být kontaminována škodlivými bakteriemi, a představuje tak riziko pro veřejné zdraví. Obsahuje také živiny, jako je dusík a fosfor, které mohou poškodit sladké vody a mořské prostředí tím, že podporují nadměrný růst řas, které dusí ostatní život, což je proces známý jako eutrofizace.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.