Jaké zdroje elektřiny pohánějí svět?

V roce 2022 bylo na celém světě vyrobeno 29 165,2 terawatthodin (TWh) elektřiny, což představuje nárůst o 2,3 % oproti předchozímu roku.

Infografika na webu Visual Capitalist ukazuje údaje z nejnovějšího Statistického přehledu světové energetiky a vidíme tak, co pohánělo svět v roce 2022.

Uhlí stále vede

Co se týče výroby elektřiny, uhlí stále vede – v roce 2022 představovalo 35,4 % celosvětové výroby elektřiny, následuje zemní plyn s 22,7 % a vodní energie s 14,9 %.

Více než tři čtvrtiny celkové světové výroby elektřiny z uhlí se spotřebují v pouhých třech zemích. Největším uživatelem uhlí je Čína, která se na celosvětové poptávce po uhlí podílí 53,3 %, následuje Indie s 13,6 % a USA s 8,9 %.

Spalování uhlí – jak pro výrobu elektřiny, tak pro metalurgii a výrobu cementu – je největším zdrojem emisí CO2 na světě. Přesto jeho využití při výrobě elektřiny od roku 1997, kdy byla v japonském Kjótu podepsána první globální dohoda o klimatu, vzrostlo o 91,2 %.

Obnovitelné zdroje energie na vzestupu

I když si neobnovitelné zdroje energie užívají svůj čas na výsluní, jejich dny mohou být sečteny.

V roce 2022 představovaly obnovitelné zdroje energie, jako je vítr, slunce a geotermální energie, 14,4 % celkové výroby elektřiny s mimořádným ročním tempem růstu 14,7 %, a to díky velkému nárůstu solární a větrné energie. Naproti tomu neobnovitelné zdroje dosáhly pouze 0,4 %.

Autoři statistického přehledu do svých výpočtů obnovitelných zdrojů nezahrnují vodní elektrárny, přestože je mnozí jiní, včetně Mezinárodní energetické agentury, považují za „dobře zavedenou technologii obnovitelné energie“.

S vodními elektrárnami přesunutými do kolonky obnovitelných zdrojů se v roce 2022 dohromady podílely více než 29,3 % na veškeré vyrobené elektřině, přičemž roční tempo růstu činilo 7,4 %.

Příšerný rok jaderné energetiky ve Francii

Dalším velkým hybatelem letošní zprávy byla jaderná energie.

Kromě poruch v Záporožské jaderné elektrárně na Ukrajině vedly odstávky francouzské jaderné flotily kvůli řešení koroze zjištěné v bezpečnostních vstřikovacích systémech čtyř reaktorů k meziročnímu poklesu celosvětového využití o 4 %.

Množství elektřiny vyrobené z jaderné energie v této zemi kleslo o 22 % na 294,7 TWh v roce 2022. V důsledku toho se Francie stala z největšího světového vývozce elektřiny čistým dovozcem.

Napájení budoucnosti

Přeměna mechanické energie na elektrickou je poměrně jednoduchý proces. Moderní elektrárny jsou jistě technické zázraky, ale stále fungují na stejném principu jako úplně první generátor vynalezený Michaelem Faradayem v roce 1831.

Složitější je to však s tím, jak mechanickou energii získat: uhlí pohánělo první průmyslovou revoluci, ale ohřívalo planetu; vítr je zdarma a čistý, ale nespolehlivý; a jaderné štěpení spolehlivě vyrábí elektřinu bez emisí, ale také vytváří radioaktivní odpad.

Vzhledem k tomu, že v létě padaly po celém světě teplotní rekordy, není vyřešení tohoto napětí pouze akademickou záležitostí a zpráva z příštího roku by mohla být zásadním testem odhodlání světa k čisté energetické budoucnosti.

 

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.