Česko obdrží 1,34 miliardy eur na urychlení přechodu na čistou energii

Zelená dohoda pro Evropu: Osm zemí si rozdělí 4,11 miliardy eur z Modernizačního fondu.

„Modernizační fond je klíčovým prvkem spravedlivé transformace. Část příjmů ze systému EU pro obchodování s emisemi investujeme do modernizace energetického systému v těch členských státech, kde je v tomto ohledu zapotřebí většího úsilí a kde HDP na obyvatele je nižší než jinde v EU. Spolu s Evropskou investiční bankou jsme letos již poskytli značné finanční prostředky a díky nově posílenému systému EU pro obchodování s emisemi brzy zintenzivníme poskytovanou podporu navýšením budoucích investic.“

Frans Timmermans, výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu (21.12.2022)

Ve druhém roce svého fungování vyplatil Modernizační fond celkem 4,11 miliardy eur na podporu 61 projektů v osmi přijímajících zemích. Tyto projekty pomohou modernizovat energetické systémy, snižovat emise skleníkových plynů v energetice, průmyslu, dopravě a zemědělství a zlepšovat energetickou účinnost. Podpora těchto investic pomůže členským státům splnit jejich cíle v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a urychlit ekologickou transformaci EU, informuje portál Evropské komise.

Finanční podpora byla letos vyplacena Chorvatsku (119,8 milionu eur), Česku (1,34 miliardy eur), Estonsku (62,4 milionu eur), Maďarsku (74,3 milionu eur), Litvě (85 milionů eur), Polsku (643,2 milionu eur), Rumunsku (1,39 miliardy eur) a Slovensku (39,5 milionu eur). V červnu již bylo na podporu 45 investičních návrhů vyplaceno 2,4 miliardy eur, přičemž tato částka byla dnes navýšena o 1,71 miliardy eur na podporu dalších 16 investičních návrhů.

V letošním roce se 61 investičních návrhů vybraných v rámci Modernizačního fondu zaměřuje na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojůmodernizaci energetických sítí a energetickou účinnost v odvětví energetiky, průmyslu, dopravy a energetickou účinnost budov a na nahrazení výroby uhlí palivem s nižší uhlíkovou náročností. K příkladům návrhů, které získaly finanční prostředky, patří:

  • Chorvatsko – výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a skladování baterií na podporu provozu elektrické sítě,
  • Česko – modernizace systémů veřejného osvětlení v obcích, náhrada uhlí v dálkovém vytápění a zařízeních zapojených do systému ETS biomasou a plynem, zvýšení energetické účinnosti,
  • Estonsko – nízkoemisní energeticky účinná veřejná doprava,
  • Maďarsko – optimalizace, digitalizace a automatizace výrobních procesů za účelem snížení spotřeby elektřiny a materiálu,
  • Litva – renovace veřejných budov, zvýšení energetické účinnosti a rozvoj kapacity pro výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů,
  • Polsko – výstavba tepláren využívajících obnovitelné zdroje energie a zlepšení energetické účinnosti v průmyslu,
  • Rumunsko – výstavba osmi fotovoltaických parků a dvou plynových turbín s kombinovaným cyklem, které ve výrobě elektřiny nahradí hnědé uhlí obnovitelnými zdroji,
  • Slovensko – obnova a rozšíření sítí dálkového vytápění a chlazení a projekty dekarbonizace v průmyslovém odvětví.

Modernizační fond je financován z příjmů z dražeb emisních povolenek ze systému EU pro obchodování s emisemi a jeho cílem je podpořit deset zemí EU s nižšími příjmy při jejich přechodu na klimatickou neutralitu. Příjemci podpory jsou tyto státy: Bulharsko, Česko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko.

Dnešní výplaty prostředků navazují na předchozí investiční cykly, v jejichž rámci byly z Modernizačního fondu uvolněny značné prostředky. V souladu s předběžnou dohodou o posíleném systému EU pro obchodování s emisemi ze dne 18. prosince zvětší Modernizační fond svůj objem a poskytne finanční pomoc při transformaci třem dalším členským státům (Portugalsku, Řecku a Slovinsku).

Modernizační fond podporuje investice do výroby a využívání energie z obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti, skladování energie, modernizace energetických soustav (včetně dálkového vytápění, potrubí a sítí) a spravedlivé transformace v regionech závislých na uhlíku.

Celý článek je zde v češtině.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.