Španělsko zrušilo DPH na základní potraviny, aby pomohlo s rostoucími životními náklady

Na zmírnění inflace a ochranu nejzranitelnějších skupin obyvatelstva byla schválena nová opatření.

Španělská vláda snižuje DPH u základních potravin ze 4 na 0 %, souhlasí s dotací 200 eur pro rodiny s příjmem do 27 000 eur a prodlužuje snížení daní z elektřiny a plynu. V roce 2023 také bude valorizovat důchody o 8,5 %, aby byla zajištěna kupní síla starších osob.

Rada ministrů v úterý na svém posledním zasedání v roce 2022 dala zelenou novému protikrizovému balíčku v důsledku války na Ukrajině. Podle předsedy vlády Pedra Sáncheze bude mít tento plán ekonomický dopad více než 10 miliard a bude proveden dekretem, který vstoupí v platnost 1. ledna.

Sánchez připomněl, že vláda se zavázala vyčlenit potřebné zdroje na ochranu sociální většiny země v jakémkoli případě, stejně jako tomu bylo během pandemie nebo při výbuchu sopky na ostrově La Palma. Reakce již dosáhla 45 miliard eur na ochranu střední třídy a zaměstnanců v souvislosti s rostoucími životními náklady, náklady na energie a potraviny. Také zdůraznil, že budou prodlouženy daňové úlevy na elektřinu a plyn a pozastaveny exekuce a vystěhovávání sociálně slabých domácností. Kromě toho se prodlužuje 2% limit pro roční aktualizaci nájemních smluv do 31. prosince 2023 a zavádí se šestiměsíční prodloužení pro nájemné, které vyprší před 30. červnem.

Dotace na pohonné hmoty a podpora veřejné dopravy

Vláda rovněž schválila dotaci na pohonné hmoty pro odvětví, která jsou nejvíce postižena růstem cen pohonných hmot, jako jsou dopravci, zemědělci, lodní společnosti a rybáři. Všeobecná dotace ve výši 20 centů na litr pohonných hmot, která byla přijata v březnu, byla ukončena.

Premiér zdůraznil, že vláda zachová přímou podporu na pokrytí 30% snížení ceny městské a meziměstské veřejné dopravy v těch územích, kde regionální vlády a místní samosprávy doplňují až 50% snížení ceny.

Toto opatření doplňuje bezplatnou železniční dopravu na linkách Cercanías, Rodalies a běžných linkách Media Distancia a státních autobusových linkách pro pravidelné cestující, jakož i 50% slevy na předplatné jízdenky Avantv roce 2023.

Pedro Sánchez prohlásil, že tato iniciativa představuje „bezprecedentní závazek k posílení veřejné dopravy a je v souladu s cíli ekologické transformace a ochrany pracujících rodin“.

Podpora průmyslu, který je závislý na plynu

Vláda schválila přímou podporu dílčím odvětvím průmyslu, která jsou nejvíce postižena vysokými náklady na plyn, s cílem zastavit propouštění, zabránit jejich uzavření a zaručit jejich budoucí životaschopnost.

Šéf exekutivy informoval, že v rámci nového dočasného rámce státní podpory, který schválila Evropská unie, bude keramickému průmyslu a dalším pododvětvím poskytnuta podpora ve výši 450 milionů eur a 500 milionů eur jako nový nástroj likvidity Oficiálního úvěrového institutu (ICO – Instituto de Crédito Oficial) přizpůsobenou potřebám tohoto odvětví.

Rada ministrů rovněž schválila Strategický projekt hospodářské obnovy a transformace (PERTE – Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) pro dekarbonizaci průmyslu s veřejnou investicí ve výši 3,1 miliardy eur.

„Nejenže chráníme, ale také postupujeme v transformaci a modernizaci tohoto důležitého odvětví,“ poznamenal předseda vlády.

Zlepšení veřejné zdravotní péče

S cílem pokračovat v začleňování lékařů a posílit služby primární péče schválila vláda vylepšený systém aktivního odchodu do důchodu, který umožní zdravotníkům primární péče, rodinným lékařům a pediatrům v důchodovém věku pokračovat v následujících třech letech v souběhu 75 % důchodu s jejich službou.

Pedro Sánchez obhajoval, že se jedná o průkopnický projekt, který je začleněn do národního zdravotnického systému a který dokazuje odhodlání exekutivy posílit systém jako celek, a zejména primární péči, pilíř, který byl v posledních letech nejvíce oslaben.

Energetika

Premiér vysvětlil, že kroky jeho progresivní vlády v celém zákonodárném sboru jsou založeny na ochraně střední a dělnické třídy a výrobní struktury, na spravedlivém rozdělení zátěže a na zvýšení energetické suverenity Španělska.

Pokud jde o energetickou politiku, Sánchez vyjádřil spokojenost s výsledky tzv. iberského řešení (viz naše příspěvky zdezde), díky němuž byla průměrná cena elektřiny v posledních šesti měsících o 54 % nižší než v Německu, o 59 % nižší než ve Francii a o 63 % nižší než v Itálii. „Pro celou zemi to znamená úsporu více než 4 000 milionů eur a odhadovanou průměrnou roční úsporu 150 eur na účtech za elektřinu pro každou domácnost,“ dodal.

Závěrem premiér připomněl, že Španělsko převezme předsednictví Rady Evropské unie v druhé polovině roku 2023. Podle jeho slov jsou jeho priority plně v souladu s prioritami Evropské komise: přeměnit Evropu v zelenější, sociálnější a digitálnější Evropu.

Další podrobnosti najdete zde ve španělštině.

 

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.