EU si došlápne na krátkodobé pronájmy

Poskytovatelé krátkodobých pronájmů, jako je Airbnb, budou muset v budoucnu sdílet s evropskými orgány více údajů. EU chce městům usnadnit přijímání opatření proti nelegálním pronájmům.

Mnoho velkých měst v Evropě trpí nedostatkem bytů a zároveň roste počet krátkodobých pronájmů. Je to proto, že pronajímatelé mohou na krátkodobých pronájmech vydělat více peněz než na stálých nájemnících. Pokud je však k dispozici velké množství bytů pro turisty, vzniká ještě větší nedostatek ubytování pro místní obyvatele.

Cílem návrhu nařízení je zvýšit transparentnost v oblasti krátkodobých pronájmů ubytování a pomoci orgánům veřejné správy regulovat tuto stále důležitější část odvětví cestovního ruchu.

Nová pravidla zavádějí harmonizované požadavky na registraci hostitelů a nemovitostí určených ke krátkodobému pronájmu, včetně přidělení jedinečného registračního čísla, které musí být uváděno na internetových stránkách s nemovitostmi, s cílem zlepšit shromažďování a sdílení údajů od hostitelů a online platforem. Získané údaje budou sdíleny mezi orgány veřejné správy v celé EU, budou podkladem pro statistiky týkající se cestovního ruchu a umožní správním orgánům bojovat proti nelegální nabídce. Celkově to přispěje k udržitelnějšímu ekosystému cestovního ruchu a podpoří jeho digitální transformaci.

Platformy budou povinny předávat každý měsíc orgánům veřejné správy údaje o činnosti. Malé a mikro online platformy pro krátkodobé pronájmy budou údaje o činnosti předávat každé tři měsíce.

Členské státy vytvoří jednotná digitální kontaktní místa pro bezproblémové shromažďování a výměnu informací. Ta budou interoperabilní a zaručí ochranu údajů.

Podrobnější informace jsou zde v češtině.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.