EU musí v daňových otázkách tvrdě zakročit

Případ Apple ukazuje nutnost mezinárodní koordinace. Iniciativa OECD ohledně korporátních daní je tak ještě důležitější.

Vzhledem k rozsudku ostře sledovaného případu firmy Apple najdeme v úvodníku Financial Times volání po rázném postupu Evropské komise.

Případ Apple byl naprosto zásadní, byl to krok komisařky Margrethe Vestagerové, v němž měla dokázat, že EU je významná regulativní síla. Rozsudek evropského soudu je proto hodně nepříjemná studená sprcha. Je to také studená sprcha pro snahy vypořádat se s neférovou daňovou konkurencí přes klauzule o státní pomoci.

O co v případu šlo? Šlo o Irsko a dvě místní pobočky Apple v časovém úseku 1991-2014. Komise usoudila, že dostaly zvláštní podmínky. Rovněž Irsko podmínky měnilo, a nakonec od nich upouštělo.

Soud nezpochybnil právo Evropské komise vyšetřovat daňové režimy – tedy otázku, zda jsou kompatibilní s pravidly o státní pomoci. Soud se domníval, že částka měla být počítána jinak – z příjmů z aktivit irských poboček.

Eurokomisařka Vestagerová zažívá období porážek. Soud šel proti jejímu rozhodnutí o zákazu fúze dvou britských telekomunikačních firem. Pandemie donutila Brusel uvolnit pravidla o státní pomoci, krok velice pochopitelný, ale bude těžké se „vrátit zpět.“ Některé země chtějí podporovat své národní šampiony.

Jsou tu i další otázky kolem fúzí a také kolem případné kontroly státní pomoci pro čínské firmy.

Komise sice slíbila, že se nevzdá. Je nicméně patrné, že jít touto cestou nebude optimální. Už minulý rok Komise prohrála svůj případ proti firmě Starbucks, i když byl vzhledem k částce mnohem menší. Případ Apple, tvrdí úvodník, ukazuje nutnost mezinárodní koordinace. Iniciativa OECD ohledně korporátních daní je tak ještě důležitější.

Stažení USA nicméně znamená, že jednání se nejdříve obnoví po volbách, tedy na začátku příštího roku. EU také plánuje společný evropský režim pro digitální daň.

Brusel otevírá novou frontu boje a sice přes články o deformaci jednotného trhu. Co je zásadní – v tomto případě by se hlasovalo kvalifikovanou většinou a ne jednomyslně, jak to vyžadují daňové otázky. Plán bezesporu rozzuří země jako je Irsko a Nizozemsko. Jiné země mohou mít obavy z hlediska své ekonomické suverenity. Daňové praktiky některých zemí byly netolerovatelné už před koronavirem. Nicméně po něm je jasné, že bude potřeba maximalizovat příjmy rozpočtů, aby se snižovaly deficity. Přijmout tuto argumentaci je výrazem solidarity, srovnatelný s fondem obnovy ve výši 750 mld. eur.

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.