Nepřehlédněte! Představujeme novou e-knihu politologa Oskara Krejčího

První publikace komentářů a rozhovorů Oskara Krejčího pro !Argument je volně k stažení pro všechny naše čtenáře.

Milé čtenářky a milí čtenáři,

jsme velice rádi za celou naši redakci, že Vám dnes můžeme představit naši novou ediční řadu, ve které se budeme snažit vydávat výběry komentářů, analýz a esejů, které na našich stránkách vycházejí, a to v ucelenější podobě e-knihy.

Naši edici „Knihovničky !Argumentu“ jsme zahájili souborem komentářů a rozhovorů s politologem Oskarem Krejčím. Jeho články patří k těm nejsledovanějším a čtenářsky nejúspěšnějším na našem webu. Kromě toho patří Oskar Krejčí k našim nejvěrnějším a nejpravidelnějším autorům. Jedná se ale, jak doufáme, jenom o první vlaštovku. Do budoucna počítáme s tím, že bychom s projektem pokračovali, a to podle tematického i autorského klíče.

Díky této edici bude moci čtenář dostat ucelenější a přehlednější pohled na témata a trendy, které naši autoři často velmi systematicky sledují. E-kniha umožňuje čtení v pohodlnější formě, dává možnost lepší práce s textem a nepochybně také ukazuje na nadčasovost řady článků, které publikujeme.

Věříme, že celý nápad udělá radost i našim autorům, kteří nám své texty a práci poskytují bez nároku na jakýkoliv honorář.

E-knihu, kterou dostáváte zdarma k dispozici, by nebylo možné připravit a vydat na profesionální úrovni a v kvalitní grafické úpravě bez pomoci všech našich dobrovolných přispěvatelů. Jsou to jejich menší, větší i opravdu velkorysé dary, které nám umožňují udržovat každodenní běžný provoz webu a nyní začít skromně uvažovat o dalších možnostech rozvoje.

Všem, kteří nám přispívají, ať pravidelně či nepravidelně, ať v malých či větších částkách, chceme poděkovat a věříme, že v nezištné podpoře našeho časopisu nepoleví. Velké díky patří našim autorům, kteří nás nenechali „ve štychu“ ani během horkého léta a našim dvěma dobrovolným korektorkám paní Mirce a paní Sabině, které nám nesmírně pomáhají v odstraňování chyb a nejasností v našich textech.

Jsme nekomerční a nezávislý projekt, snažíme se vyhnout komercionalizaci v podobě reklam nebo PR článků, držíme se zpátky od jakýchkoliv grantů. A chceme tak pokračovat i do budoucna.

Protože věříme ve svobodné sdílení informací, je e-kniha  k dispozici VŠEM zdarma. Je tak na každém, aby si zvážil, do jaké míry chce !Argument podpořit a podílet se na jeho fungování i projektech. Při jejím volném stahování bychom jen rádi zdůraznili, že je výsledkem nezištné práce jejího autora a dobrovolného financování od našich čtenářů. Zvažte proto, prosíme, podporu částkou podle vlastního uvážení na celkové fungování !Argumentu.

Vydávání e-knih není naším posledním nápadem.  Během podzimu připravujeme pro !Argument jedno překvapení. Víc ovšem neprozradíme, jinak by to pro nikoho překvapení nebylo. 🙂

Informace o financování najdete zde. Všechny naše přispěvatele ujišťujeme, že hned po skončení kalendářního roku začneme vydávat pro ty, kteří o to projeví (či už projevili) zájem, potvrzení k daňovým účelům.

Prosíme, nepřestávejte s průběžnou finanční podporou !Argumentu. Potřebujeme ji na udržení běžného, každodenního fungování webu i na to, abychom mohli náš časopis zlepšovat a rozvíjet.

Děkujeme!

Ilona a Veronika

Oskar Krejčí: Rozhovory a komentáře, I. díl., Praha 2018

Oskar Krejčí – KOMENTÁŘE A ROZHOVORY (Argument)

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.