Šéfka MMF bankám: Nevyplácejte dividendy!

Akcionáři se nyní mají uskrovnit, říká šéfka Mezinárodního měnového fondu Kristallina Georgieva.

Poučení z krize v roce 2008 vedlo k navýšení požadavků vůči bankám – v oblasti vysoce kvalitního kapitálu i likvidity. Tím se významně posílila odolnost finančního systému, píše Kristallina Georgieva pro Financial Times. Tato odolnost bude nyní testována, protože krize bude hluboká. Jedním z opatření navýšení odolnosti je nutnost zadržet zisky. Nejde o malou částku.

MMF uvádí, že 30 systémově důležitých bank na celém světě může v dividendách nebo ve zpětném odkupu akcií vyplatit 250 mld. dolarů. Nyní je potřeba tyto zisky zadržet a posílit odolnost systému.

Pro akcionáře to jistě není dobrá zpráva, ale existují skutečně dobré důvody pro posilnění kapitálové báze. Nárazníky jsou důležité i ve světle opatření, které podnikají vlády v rozsahu bilionů dolarů. Také centrální banky ale provádějí řadu opatření, zahrnujíc podporu likvidity.

Zájmy akcionářů bank nejsou odtrženy od zájmů bankovního dohledu i bankovních klientů. Georgieva tvrdí, že čím víc se akcionáři nyní uskrovní, tak větší výplaty dividend mohou očekávat v budoucnu.

Snaha zadržet kapitál musí být široce uznána. V řadě zemí se už banky samy rozhodly suspendovat výplatu dividend a neprovádět zpětné odkupy akcií. V březnu Bank of England požádala banky, aby neprováděly výplatu dividend, ale dala najevo, že kdyby někdo nechtěl poslechnout, využije svou moc regulátora. Banky se nakonec podvolily.

Kolektivní rozhodnutí jsou zásadní. Pokud by se rozhodly jen některé banky, mohly by se investoři rozhodnout je do budoucna poškodit. Proto je potřeba postupovat tak, aby zákaz zahrnul banky soukromé i státní, investiční i komerční. Pokud ale nebude kolektivní vůle, pak musí zasáhnout regulátor.

Již nyní v řadě zemí používají regulátoři testy odolnosti, aby ohodnotily, jak moc je potřeba výplaty omezit. Tyto testy zavedl MMF již před dvaceti lety a ukazují, kolik kapitálu banka potřebuje, aby zůstala odolná v dobách krize.

Testy je potřeba aktualizovat a vnímat těžkou ekonomickou situaci způsobenou pandemií. Zde je globální koordinace zásadní a MMF může poskytnout pomoc.

Vzpomínky na minulou krizi jsou stále s námi, končí Georgieva svůj apel. Vládní sektor dělá vše co může, aby banky nepadly. Akcionáři mají zájem i povinnost učinit totéž.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.