Putin podepsal zrevidované cíle národního rozvoje Ruska. Cílovým rokem je teď rok 2030

Ambice Ruska v nové verzi jsou o něco skromnější. Revizí mají projít také konkrétní národní projekty rozvoje Ruska s časovým posunem k roku 2030 a ne 2024.

Ruský prezident Vladimir Putin v úterý potvrdil svým podpisem revidované národní cíle rozvoje do roku 2030. Cíly nové strategie na následujících deset let jsou oficiálně například udržitelná demografie, zdraví a blahobyt lidí, možnosti seberealizace a rozvoje talentů, komfortní a bezpečné prostředí pro život a také důstojná a efektivní práce a úspěšné podnikání či digitální transformace Ruska, napsaly noviny Vědomosti s odkazem na stránky Kremlu.

Dokument, který Putin podepsal, obsahuje také konkrétní cíle k plnění do roku 2030. K nim patří například růst počtu obyvatelstva, snížení chudoby celkem dvakrát (k číslu z roku 2017) a také zařazení Ruska do skupiny deseti vedoucích zemí v kvalitě vzdělání a v dostižení digitální vyspělosti v klíčových oblastech ekonomiky a sociální sféry, včetně zdravotnictví a vzdělání nebo státní správy. Konečně ke stanoveným cílům patří také dosažení ekonomického růstu HDP, který by byl vyšší, než je světový průměr.

Putin před tím nařídil vládě a Státní radě, aby během tři měsíců zkorigovaly a připravily národní projekty v souvislosti s reálnými dopady koronavirové pandemie v Rusku. Původně byly národní projekty rozvoje plánovány do roku 2024 a měly být profilovým projektem Putinova současného prezidentského termínu.

V rámci nynějšího zrevidování cílů národního rozvoje vypadla dřívější ambice zařadit Rusko mezi pět největších ekonomik světa. Podle mluvčího Kremlu je to důsledek „neblahodárné konjuktury“ ve světové ekonomice.Ilustrační foto: Autor – Kremlin.ru

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.