V EU se našla shoda ohledně mechanismu trestání za „obavy o právní stát“

Nově dojednaný mechanismus je součástí finalizace balíčku pro obnovu a rozpočtu  Evropské unie v hodnotě 1,8 bilionů eur.

Rada Evropské unie a Evropský parlament se dohodly na novém mechanismus, který EU umožní snížit evropské financování z důvodů obav o právní stát v členských zemích, informoval Politico.

Nový mechanismus je součástí finalizace balíčku pro obnovu a rozpočtu Evropské unie v hodnotě 1,8 bilionů eur. Mnozí poslanci Evropského parlamentu dali najevo, že rozpočet nepodpoří, pokud nebude vyplácení evropských peněz vázáno na dodržování demokratických zásad.

Na druhou stranu Polsko a Maďarsko naznačily, že by mohly zablokovat ratifikaci nového Fondu obnovy v případě, že se jim nebude mechanismus právního státu zamlouvat.

Spuštění nového mechanismu, který musí být ještě schválen Parlamentem a Radou, se spouští složitěji oproti předpokladům. Rozhodnutí o snížení finančních prostředků by vyžadovalo souhlas kvalifikované většiny členských států EU. To pak znamená, že země západní a severní Evropy, které se k otázkám právního státu vyjadřují, by nemohly sankce schválit samy.

Mechanismus se zabývá problémy právního státu obecně, ale jen se zaměřuje na zásady právního státu, které „dostatečně přímým způsobem ovlivňují nebo vážně ohrožují řádné finanční řízení rozpočtu EU nebo ochranu finančních zájmů Unie“.

Jednání dosáhlo kompromisu o harmonogramu pro přijetí případných škrtů ve financování. Rada by měla rozhodnout do jednoho měsíce po obdržení návrhu Evropské komise (s možností prodloužení na dva měsíce).

V souvislosti s obavami poslanců Evropského parlamentu, kteří uvedli, že členské země by tento mechanismus mohly ignorovat, kompromis rovněž uvádí, že Evropská komise využije svých práv a svolá Radu „tam, kde to bude považovat za vhodné“.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.