Čeho jste připraveni se vzdát v boji proti změně klimatu?

Evropská investiční banka zkoumala, zda jsou lidé ochotni vzdát se létání, konzumace masa nebo vlastního vozu.

„Post-covidové období poskytne příležitost učinit zásadní skok v boji proti změně klimatu. Zelená obnova (green recovery) by nám mohla pomoci urychlit výrazné snížení emisí skleníkových plynů, které je nezbytné do roku 2030. Občané po celém světě jsou si vědomi toho, že k tomu může přispět jejich individuální chování. Jako klimatická banka EU je naší úlohou v EIB urychlit tento zelený přechod prostřednictvím financování čisté energie, řešení udržitelné mobility a inovací, které umožní občanům změnit své zvyky v boji proti změně klimatu.“

Viceprezident EIB Ambroise Fayolle

Vzdát se auta nebo létání?

Bez ohledu na to, kde respondenti žijí, lidé říkají, že v boji proti změně klimatu by bylo nejjednodušší vzdát se létání (to platí pro 40 % Evropanů, 38 % Američanů a 43 % Číňanů). Toto číslo je ještě vyšší v Polsku (46 %), České republice (48 %), Maďarsku (48 %), Slovensku (48 %) a Chorvatsku (51 %).

Pro 39 % Evropanů a 38 % Američanů by bylo nejtěžší vzdát se svého auta.

72 % evropských občanů věří, že jejich vlastní chování může přispět k řešení změny klimatu. Toto přesvědčení sdílí 72 % amerických a 84 % čínských respondentů. Ve srovnání s rokem 2019 se počet lidí, kteří na tuto otázku kladně odpověděli, zvýšil všude, přičemž v EU vzrostl o tři body, v USA o sedm bodů a v Číně o 12 bodů.

Pouze 15 % německých respondentů uvedlo, že v boji proti změně klimatu provádí radikální změny životního stylu. To je o čtyři body méně než evropský průměr (19 %).

Pro více než polovinu lidí v Německu je změna klimatu stále jednou z největších výzev. Jedná se o nejvyšší výsledek ve všech evropských zemích, a to i přes rok poznamenaný pandemií. „Pokud však jde o individuální jednání občanů, Německu se nedaří tak dobře,“ zjistila EIB v analýze svého průzkumu mezi občany Evropské unie, Spojených států a Číny.

Pokud jde o létání, mnoho lidí se chce vrátit ke svému starému chování

Celkem 39 % Němců by se v boji proti změně klimatu s největší pravděpodobností vzdalo létání. Podle výsledků průzkumu EIB je však pouze 50 % Němců ochotno neustále snižovat počet svých leteckých cest. Dalších 26 % by to chtělo udělat jen „čas od času“.

Pouze jeden z deseti Němců (11 %) se zcela vzdá letecké dopravy. Naproti tomu 31 % Němců uvedlo, že se po ukončení omezení způsobených pandemií plně vrátí ke svému předchozímu cestovnímu chování.

Vzdát se masa je těžké

A přestat jíst maso? Podle výsledků průzkumu by to pro Španěly bylo téměř stejně špatné, jako kdyby neměli vlastnit auto. V Německu tomu tak není. Pro 38 % Němců by bylo vzdání se vlastního automobilu „nejtvrdším“ opatřením na ochranu klimatu. Pouze pro 26 % Němců by bylo nejtěžší obejít se bez masa.

Je přirozené, že se více zajímáme o akutní nebezpečí než o to budoucí. Proto se nezdá překvapivé, že se více než polovina Němců (53 %) obává více infekce covid-19 než dlouhodobých důsledků změny klimatu.

Zatímco v EU je ochotno snížit spotřebu masa v průměru 66 % respondentů, v Číně je to až 74 %. 80 % Číňanů chce také létat méně, oproti 74 % Evropanů.

Pro Číňany je také poměrně snadné obejít se bez vlastního vozu. Vzdání se vlastního automobilu by bylo nejtvrdším opatřením na ochranu klimatu pouze pro 18 % Číňanů, oproti 38 % Američanů a Evropanů. Je však také možné, že čínští občané mají vzhledem k rozšířenému systému bonusů za dobré sociální chování v oficiálních průzkumech tendenci dávat odpovědi, které vláda očekává.

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.