Bádensko-Württembersko chce být do roku 2040 klimaticky neutrální

Zemská vláda si stanovila ambiciózní cíle. Bádensko-Württembersko by mělo být do roku 2040 klimaticky neutrální. Může to ale fungovat v industrializované automobilové zemi?

Nová zemská vláda Bádenska-Württemberska čelí na začátku svého funkčního období obrovským výzvám: změně klimatu, digitalizaci, ekonomické transformaci, sociální soudržnosti a důsledkům pandemie. Digitalizace kupříkladu mění způsob, jakým žijeme, učíme se, pracujeme a vyrábíme.

Ve svém prohlášení ministerský předseda Winfried Kretschmann vysvětlil, jak by se zemská vláda chtěla s těmito výzvami v příštích pěti letech vypořádat. „Víme, že jsme na začátku rozhodujícího desetiletí ,“ objasnil Kretschmann na začátku svého vládního prohlášení. „Jde o existenciální otázky – o přirozené základy našeho života, tj. z čeho budeme žít v budoucnu a jak budeme žít společně.“

Ochrana klimatu je na prvním místě

Změna klimatu je známá již dlouho. Nyní však také vidíme a cítíme důsledky této změny. Permafrost na Sibiři roztává, ledovce a polární ledové čepičky mizí čím dál rychleji. I v Bádensku-Württembersku jsou důsledky změny klimatu stále zřetelnější. Hrozí odumírání lesů. Lesy a zemědělství trpí dlouhými obdobími sucha a stále extrémnějšími povětrnostními vlivy. Města na jihozápadě trpí pod letním žárem atd.

„Ochrana klimatu je pro lidstvo úkolem číslo jedna, za posledních deset let jsme toho dosáhli již hodně, ale musíme zrychlit a jednat zde rozhodněji,“ varoval Kretschmann. „To, zda v tomto úkolu uspějeme nebo neuspějeme, bude mít zásadní dopad na život na naší planetě i v naší zemi. Nejde o nic menšího než o otázku, zda Bádensko-Württembersko, které všichni milujeme, bude i nadále existovat v podobě, jak jej známe. Zda můžeme v budoucnu i nadále žít ve svobodě a prosperitě.“

Povinná fotovoltaika na střechách

Podle nového zákona o ochraně klimatu mají být emise skleníkových plynů v zemi do roku 2030 sníženy nejméně o 42 % ve srovnání s rokem 1990. Pomáhat by měla mimo jiné povinnost instalovat fotovoltaické systémy na nové nebytové budovy i na parkoviště s více než 75 parkovacími místy.

Počet větrných turbín byl v Bádensku-Württembersku téměř zdvojnásoben na 720. Zatímco větrná energie v Bádensku-Württembersku vyprodukovala v roce 2011 pouze 589 gigawatthodin (GWh) elektřiny, v roce 2019 to bylo již 3 080 GWh. V roce 2018 pocházelo 28 % hrubé výroby elektřiny v Bádensku-Württembersku z obnovitelných zdrojů energie.

Bádensko-Württembersko od roku 1990 zdvojnásobilo svoji ekonomickou sílu a současně snížilo emise o 25 %. „Oddělení ekonomického růstu a emisí CO2 již bylo alespoň částečně dosaženo díky novým metodám a technologiím.“ Bádensko-Württembersko chce v této cestě pokračovat.

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.