Bulharsko ztratí do roku 2040 čtvrtinu obyvatel

Balkánská země patří k zemím s nejrychleji klesajícím počtem obyvatel na světě.

Bulharsko v současnosti nejrychleji klesající počet obyvatel na světě a podle studie Bulharské akademie věd a Sofijské univerzity se počet obyvatel do roku 2040 sníží o celou čtvrtinu.

Studie předpokládá, že počet obyvatel Bulharska v příštích dvaceti letech poklesne z dnešních skoro 7 milionů na číslo pohybující se mezi 5,08 až 5,8 miliony lidí. Podle dalšího odhadu by mělo dojít ke zvýšení městské populace země ze 74 % na 79 %, což má souvislost s demografickou krizí a s tím, že bulharská města budou muset přilákat a udržet si obyvatele, aby si tak zajistila budoucnost.

Problémům ale budou čelit malé osady a malá města, které nebudou moci velkým městským centrům konkurovat. Dalším faktorem je stárnutí obyvatelstva, nedostatek pracovní síly a také nedostatek kvalifikovaných lidí, uvedla nová studie dále.

V roce 1989 mělo Bulharsko téměř 9 milionů obyvatel, ale od té doby se počet rychle snižuje.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.