Klimatické plány EU: Zaniknou v roce 2035 „fosilní“ auta?

Je hotovou věcí, že EU chce zastavit změnu klimatu. Evropská komise nyní předložila odpovídající opatření, která jsou předehrou k potenciálně dlouhé a kontroverzní diskusi.

Komise EU chce dosáhnout cílů v oblasti klimatu do roku 2030 pomocí komplexního balíčku požadavků. Podle předsedkyně Komise Ursuly von der Leyenové je Evropa prvním kontinentem, který představil komplexní architekturu pro dosažení svých klimatických cílů.

Více nabíjecích stanic pro elektromobily

V plánu Evropské komise se uvádí, že od roku 2035 bude zastaven prodej všech automobilů poháněných fosilními palivy, včetně hybridních vozidel. Aby se usnadnil přechod na elektromobily, plán také zdůrazňuje, že blok pomůže vybudovat nabíjecí stanice každých 60 km na hlavních silničních tazích, jako jsou dálnice. EK rovněž pomůže financovat výstavbu vodíkových čerpacích stanic, neboť společnosti plánují výrobu dálkových nákladních vozidel (v současnosti jedné z nejvíce znečišťujících tříd vozidel), která budou poháněna vodíkovými palivovými články.

Kromě automobilového průmyslu se bude muset přizpůsobit i komerční letecká doprava. Letecké palivo je jedním z největších přispěvatelů k emisím uhlíku a nový plán předpokládá, že letecké společnosti přejdou na čistší paliva.

Vyšší daně za emise pro lodní dopravu

Významným uživatelem ropy s nízkou kvalitou (tedy takové, která na každou vyrobenou jednotku energie produkuje více emisí) je odvětví mezinárodní nákladní lodní dopravy. Nová legislativa navrhuje, aby lodní společnosti platily vyšší daně za tyto emise.

Navrhované právní předpisy rovněž zavedou změny v evropském systému obchodování s emisemi uhlíku, v jehož rámci mohou znečišťující společnosti nakupovat uhlíkové kredity, aby si tak „kompenzovaly“ své emise. Změny povedou ke zvýšení ceny uhlíkových kreditů a k tvrdšímu zdanění znečišťujících průmyslových odvětví než dosud.

Ochránci životního prostředí rychle odsoudili zákony jako nedostatečně přísné – Evropský úřad pro životní prostředí odsoudil plán, který je „nevhodný a nespravedlivý“ pro účinný boj proti změně klimatu. Jednou z hlavních obav je odpor motoristické veřejnosti, který by se stal opakováním protestů „žlutých vest“, jež vypukly ve Francii, když vláda ve jménu ochrany životního prostředí zavedla novou daň z pohonných hmot.

Vzhledem k sociálním a ekonomickým důsledkům této „matky všech zákonů“ hrozí, že se její přijetí změní v bolestivou zkoušku s nejistým výsledkem, varoval belgický konzervativní poslanec Johan Van Overtveldt. Další velkou bitvu svedou letecké společnosti o opatření, které má zdanit letecké palivo pro lety uvnitř Evropy. Turistické destinace, jako je Španělsko, Portugalsko a Řecko, budou doufat, že se jim podaří návrh „zneškodnit“.

Hlavně východní členské státy, jako je Polsko, které jsou závislé na uhlí, se budou bránit přísnějším cílům snižování emisí a budou požadovat finanční pomoc na změnu svého způsobu života.

Nová průmyslová revoluce

Podle německé ministryně životního prostředí Svenji Schulzeové „se ochrana klimatu stává ústředním evropským projektem budoucnosti. Nejde o nic menšího než o novou průmyslovou revoluci, kterou povede Evropská unie. Evropa je v čele a zaujímá pozici globální hnací síly inovací.“

„Německo je na nadcházející debaty dobře připraveno. S mým novým zákonem o ochraně klimatu jsme již do značné míry počítali s novými požadavky Bruselu,“ uvedla dále Schulzeová s tím, že „musí existovat spravedlnost a solidarita: podporu na cestě ke klimatické neutralitě potřebují zejména regiony s nižšími příjmy nebo strukturálně slabé regiony. Ochrana klimatu bude úspěšná pouze tehdy, bude-li prováděna sociálně. Evropa musí jít touto cestou společně. Samostatné národní úsilí k cíli nepovede. Potřebujeme koordinovaný a masivní rozvoj solární a větrné energie od Severního moře až po Středozemní moře. Jde o síť dobíjecích stanic na všech evropských hlavních silnicích a vlnu renovací od Lisabonu po Bukurešť a od Turku po Katánii. Neutralita vůči skleníkovým plynům je nyní záležitostí nás všech.“

Odkazy na další zdroje:

Zelená dohoda pro Evropu (česky zde)

Realizace Zelené dohody pro Evropu (česky zde)

Revize systému EU pro obchodování s emisemi (ke stažení  v angličtině zde)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) 2018/842 o závazném ročním snížení emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021-2030 přispívajícím k opatřením v oblasti klimatu s cílem splnit závazky podle Pařížské dohody (v angličtině zde)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii, rozhodnutí (EU) 2015/1814 o vytvoření a provozování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s emisemi skleníkových plynů a nařízení (EU) 2015/757 – v angličtině zde


Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Ilustrační foto: Autor -FaceMePLS – https://www.flickr.com/photos/faceme/9290922969/in/faves-30998987@N03/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35330399

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.