Nové techniky zpracování satelitních dat odhalují zvyšování hladiny moří u pobřeží

Podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu se průměrná globální hladina moří do konce tohoto století pravděpodobně zvýší o 0,29 až 1,1 m.

Pro stovky milionů lidí žijících v pobřežních oblastech po celém světě představuje stoupající hladina moří způsobená změnou klimatu přímou hrozbu. Aby mohly úřady plánovat vhodné strategie ochrany, je nezbytné mít přesné informace o zvyšování hladiny moří v blízkosti pobřeží. Z různých důvodů je obtížné získat tato měření ze satelitů. Nový výzkum financovaný Evropskou kosmickou agenturou (ESA – European Space Agency) však ukazuje, že specifický způsob zpracování družicových výškových dat nyní umožňuje určit změny hladiny moře v pobřežních oblastech s přesností na milimetry za rok, a to i v případě, že je moře pokryto ledem.

Tato nová technika zpracování, která zobrazuje regionální rozdíly ve vzestupu mořské hladiny, výrazně zlepšuje a rozšiřuje předchozí mapy trendů mořské hladiny, přičemž jako cíl výzkumu bylo vybráno Baltské moře. Výsledky ukazují, že mezi lety 1995 a 2019 stoupala hladina moře na jihu, podél německého a dánského pobřeží, ročně o 2 až 3 mm, zatímco na severovýchodě, v Botnickém zálivu, o 6 mm.

Vzhledem k tomu, že se naše atmosféra a oceány v důsledku změny klimatu nadále oteplují, je pravděpodobné, že hladina moří bude stoupat ještě mnoho desetiletí. Zpráva Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC) z roku 2019 vykresluje vážný obraz problémů, kterým čelíme v důsledku zvyšování hladiny moří. Ve „Zvláštní zprávě o oceánech a kryosféře v měnícím se klimatu“ (Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate) se uvádí, že průměrná globální hladina moří se do konce tohoto století pravděpodobně zvýší o 0,29 až 1,1 m. To je nejhorší prognóza zvýšení hladiny moří, jakou kdy IPCC vypracoval.

Baltské moře

V rámci projektu ESA Earth Observation Science for Society Baltic Sea Level (Baltic SEAL) pracoval tým výzkumníků z Technické univerzity v Mnichově s mezinárodními partnery na vývoji algoritmů pro zpracování naměřených dat z řady satelitních výškoměrných senzorů, aby bylo možné získat přesná měření s vysokým rozlišením změn mořské hladiny v pobřežních oblastech a v místech mezi mořským ledem.

Jako modelový region si výzkumníci vybrali Baltské moře. „Data z tohoto regionu jsou obzvláště vhodná pro vývoj nových metod, protože analýzu ztěžuje více faktorů, jako je složitý tvar pobřeží, mořský led a vítr. Zároveň je zde k dispozici dostatek místních měření mořské hladiny, která potvrzují výsledky,“ uvedl vedoucí projektu Marcello Passaro. „Analytickou metodu, která funguje v Baltském moři, lze snadno přizpůsobit jiným regionům.“

Jérôme Benveniste z ESA dodal: „Projekt Baltic SEAL přinesl vynikající výsledky a prokázal hodnotu pozorování Země pro společnost. Tento nový způsob zpracování dat družicové radarové altimetrie skutečně pomůže úřadům přijmout vhodná opatření na ochranu občanů a infrastruktury před zvyšováním hladiny moří.

Datová sada projektu Baltic SEAL je k dispozici zde.

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.