Odboráři ze Švédska a Dánska odmítají evropskou direktivu o minimální mzdě

Novou direktivu vidí ve Švédsku a Dánsku jako ohrožení severského modelu vyjednávání.

Směrnice o minimální mzdě je klíčovým politickým cílem evropských sociálních demokratů. Nicméně levicové strany a odbory v Dánsku a Švédsku ji považují za nebezpečí pro svůj model trhu práce. Podařilo se jim shromáždit dostatek podpisů, aby si na listopadovém plenárním zasedání Evropského parlamentu vynutili hlasování. To by mohlo celý schvalovací proces zpomalit o několik měsíců.

Většinová podpora parlamentního výboru pro zaměstnanost a sociální věci, který drtivou většinou hlasoval pro zprávu, jejímž cílem bylo upevnit postoj Parlamentu ke směrnici EU o minimální mzdě, byla pro evropskou frakci sociálních demokratů důvodem k oslavě. Ne tak pro sociální demokraty z Dánska a ze Švédska.

Podle dánské poslankyně EP Marianne Viindové povede evropská směrnice ke zničení severského modelu, který je výrazně organizován kolem kolektivního vyjednávání. Odbory a zaměstnavatelé jednají o pracovních podmínkách přímo mezi sebou a bez účasti státu.

Návrh nové směrnice o minimální mzdě by donutil členské státy, které mají rozsah kolektivního vyjednávání nižší než 80 %, aby vypracovaly národní akční plány, které by tuto úroveň zvýšily.

„Směrnice jako celek usiluje o politický vliv na stanovování mezd. To je neslučitelné se severskými systémy stanovování mezd, které se spoléhají na to, že sociální partneři vyjednávají samostatně bez politického vměšování,“ sdělil svoje výhrady Johan Danielsson ze švédských sociálních demokratů.

Ze strany zastánců směrnice zní, že ve směrnici není nic, co by Švédsku a Dánsku ukládalo povinnost zavedení minimální mzdy. Dánské a švédské politiky tyto záruky nepřesvědčují. Obávají se, že text umožní budoucí Komisi EU nebo Soudnímu dvoru EU uložit Dánsku a Švédsku na základě této směrnice konkrétní povinnost.

Nyní se očekává, že Rada ministrů EU sjednotí názory členských států na začátku prosince.

Dánští a švédští poslanci Evropského parlamentu však shromáždili dostatek podpisů, aby si vynutili hlasování na plenárním zasedání Evropského parlamentu o tom, zda zprávu otevřít pozměňovacím návrhům. Pozměňovací návrhy by ovšem mohly vést k několikaměsíčnímu zpoždění, a tím pádem k zavření „okna příležitosti“ spojeného s francouzským předsednictvím EU.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.