Je třeba rychleji zavádět energie z obnovitelných zdrojů na moři, ozývá se z Evropského parlamentu

„Pokud se nám podaří budovat obnovitelné zdroje energie takovým tempem, jakým chceme, pak zvýšíme naši autonomii. Pak se staneme nezávislými na šejcích z Blízkého východu a na Putinově moci využívat energii jako zbraň,“ míní dánský europoslanec Petersen.

Poslanci Evropského parlamentu ve zprávě přijaté ve středu 16. února předložili doporučení, jak rychleji zavádět větrné elektrárny na moři.

Zpráva, o níž poslanci Evropského parlamentu hlasovali v reakci na sdělení Evropské komise, zdůrazňuje, že splnění cílů pro roky 2030 a 2050 vyžaduje rychlejší zavádění energie z obnovitelných zdrojů na moři, ale námořní prostor a pobřeží musí být spravovány udržitelnějším způsobem. Poslanci EP uvádějí, že ekonomika s nulovými čistými emisemi vyžaduje, aby byla obnovitelná energie využívána v nebývalém rozsahu, a zdůrazňují naléhavou potřebu zlepšit a rozšířit stávající infrastrukturu. Mnoho členských států podle nich v nezbytném přechodu na obnovitelné zdroje zaostává. Poslanci zdůrazňují význam zkrácení postupů pro získání povolení a vyzývají členské státy, aby zavedly transparentní proces a zvážily zavedení časových limitů pro vydávání povolení tam, kde je to nutné. Zdůrazňují, že EU je technologickým lídrem v odvětví výroby ORE (offshore renewable energy) a podporou růstu výroby čisté energie by mohla očekávat výrazný hospodářský impuls. Fond pro obnovu NextGenerationEU podle nich poskytuje jedinečnou příležitost mobilizovat kromě soukromých investic také kapitál.

Budování konsensu kolem projektů větrných elektráren na moři

Poslanci tvrdí, že větrné elektrárny na moři mohou být přínosem pro mořskou biologickou rozmanitost, pokud jsou navrženy a vybudovány udržitelným způsobem, ale musí existovat vedle jiných činností, jako je rybolov a námořní doprava. Zdůrazňují, že je třeba pracovat na tom, aby veřejnost přijala větrnou energii na moři a přesvědčila občany, že obnovitelná energie je klíčem k dosažení energetické nezávislosti a bezpečnosti dodávek. Podle poslanců Evropského parlamentu je zásadní navrhovat, rozvíjet a využívat obnovitelnou energii z moře oběhovým a obnovitelným způsobem, protože je zapotřebí značné množství kovů a nerostů. Vyzývají k zákazu skládkování vyřazených lopatek větrných turbín v celé EU do roku 2025.

„Strategie pro obnovitelné zdroje energie na moři je klíčová pro ekologický přechod, kde je čas velmi důležitý. Potřebujeme hodně zelené elektřiny, abychom splnili naše klimatické cíle, a strategie pro obnovitelné zdroje energie na moři je v tomto ohledu naprosto zásadní,“ uvedl dánský europoslanec Morten Petersen (Renew Europe Group).

„Dnešní hlasování ukazuje, že všichni chápeme naléhavost této otázky a že v boji proti změně klimatu stavíme obnovitelné zdroje energie na moři do popředí. Musíme zavést časová omezení a odstranit mnohé překážky, které stále stojí v cestě rychlé a úspěšné integraci obnovitelných zdrojů energie v Evropě,“ dodal.

Zpráva byla přijata 518 hlasy pro, 88 proti a 85 členů se zdrželo hlasování.

Podle Evropské komise je cílem výroby energie z ORE nejméně 60 GW do roku 2030 a 340 GW do roku 2050. Poslanci Evropského parlamentu zdůrazňují, že náklady na větrnou energii na moři v posledních dvou desetiletích dramaticky klesly (mezi lety 2010 a 2020 se snížily o 48 %), což z ní činí jeden z cenově nejkonkurenceschopnějších zdrojů energie. Pokud však nedojde k postupnému ukončení využívání fosilních paliv a jejich dotací, nebude podle nich možné splnit cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie a omezit globální oteplování na méně než 1,5 °C do konce století.

 

Podrobněji k tématu na tomto odkazu: Strategie EU pro využití potenciálu obnovitelné energie na moři pro klimaticky neutrální budoucnost (Evropská komise, 2020)

 

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.