EU: Jak má vypadat systém obchodování s emisemi?

Reforma ETS se setkala s rozsáhlou kritikou.

Schválení návrhu zákona o revizi systému obchodování s emisemi (EU ETS – EU Emissions Trading System) Evropským parlamentem 23. června se setkalo s rozsáhlou kritikou ze strany průmyslu a nevládních organizací zabývajících se ochranou životního prostředí. Reforma by měla do roku 2032 postupně zrušit bezplatné povolenky na emise CO2 pro průmyslová odvětví v rámci systému ETS a nahradit je uhlíkovou daní z dovozu oceli, cementu a dalších výrobků. Rozšířila by také systém ETS o emise vypouštěné námořním sektorem, který byl doposud vyloučen, a zavedla by samostatný systém pro budovy a silniční dopravu, informoval server Euronews.

Německá federace pro obnovitelné zdroje energie (BEE – Bundesverband Erneuerbare Energie) uvedla, že reforma systému obchodování s emisemi „jde částečně správným směrem, ale ne dostatečně daleko, aby bylo možné splnit pařížské klimatické cíle“. Rozšíření obchodování s CO2 na teplo a dopravu je sice důležitým krokem, ale „cenový signál je stále příliš slabý“, uvedla prezidentka BEE Simone Peterová. Kriticky se vyjádřila také nevládní ekologická organizace WWF Europe: „Dohodnutý návrh není víc než staré víno v nových lahvích, protože se mu nedaří znovu zavést kritické prvky, které byly ztraceny při prvním hlasování po intenzivním lobbování ze strany průmyslu.“ Německý svaz chemického průmyslu (VCI – Verband der Chemischen Industrie) poznamenal, že současné plány mohou „spíše bránit než podporovat dlouhodobé plánování mamutího úkolu transformace průmyslu“, a dodal, že ceny certifikátů CO₂ „nekontrolovatelně rostou“. Jörg Rothermel z VCI varoval: „Pokud budou ceny certifikátů CO₂ i nadále růst jako v posledních měsících, celý systém nám vyletí do vzduchu. Pak už nebudeme muset soutěžit s ostatními regiony světa.“ Německý svaz místních komunálních služeb (VKU – Verband Komnunaler Unternehmen) upozornil, že stále vidí „potřebu zlepšení“. Šéf VKU Ingbert Liebing dodal, že je správné postupně rozšířit systém ETS i na sektor stavebnictví a dopravy. „Kompromis se však zamotává do složitosti. To je třeba zlepšit.“ Svaz německého průmyslu (BDI – Bundesverband der Deutschen Industrie) varoval, že „nový systém obchodování s emisemi pro silniční dopravu a budovy se nesmí stát prázdnou skořápkou – například prostřednictvím odkladů, změn v rozsahu použití nebo cenových stropů. Obchodování s emisemi pro leteckou dopravu by se mělo vztahovat pouze na lety uvnitř EU.“

Kompromis byl uzavřen poté, co zákonodárci odmítli celý zákon o trhu s uhlíkem v prvním hlasování tento měsíc, kdy se zákonodárci rozcházeli v názorech na rychlost ukončení bezplatných povolenek v kontextu rostoucích nákladů na energii a inflace, uvedla agentura Reuters.

Zdroj: Clean Energy Wire, „European Parliament’s ETS reform met with widespread criticism“ (23.06.2022)

Licence: Creative Commons Attribution 4.0 International Licence (CC BY 4.0)

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.