Nejméně třetinu případů rakoviny na celém světě lze připsat tabáku

Jeden z nejstarších a nejprestižnějších odborných medicínských časopisů, The Lancet, zveřejnil výsledky velké studie o tabáku, které jsou velmi vážné a alarmující.

Významná studie byla uskutečněna na téma škodlivých látek, důsledkem jejichž užívání jsou různé typy rakoviny. Podle této studie zveřejněné v pátek 19.8. v časopisu „The Lancet“ je tabák tím zcela nejvýznamnějším prvkem způsobujícím u člověka rakovinu, jde o celých 33,9 procent případů. Tabák je následovaný alkoholem se 7,4 procenty. Téměř polovinu případů rakoviny na celém světě lze pak v určitých souvislostech připsat těmto dvěma rizikovým faktorům, tabáku a alkoholu. Studie též zdůrazňuje důležitost preventivních opatření.

„Podle naší analýzy lze 44,4 % úmrtí na rakovinu na celém světě připsat rizikovému faktoru, který byl změřen,“ uvádí studie prováděná jako součást tzv. Global Burden of Disease (globální zatížení nemocemi), studie vedené Institutem pro metriky a hodnocení zdraví (IHME), jež je dosud nejkomplexnější celosvětovou observační epidemiologickou studií a je považována ze důležitý nástroj pro informování lékařů, výzkumníků a vlád. Celý výzkumný program má rozsah nesrovnatelný s jinými výzkumy a účastní se ho několik tisíc pracovníků ve většině zemí světa. Výsledky práce vědcům umožňují podrobněji poznat jednotlivé rizikové faktory a jejich parametry v jednotlivých regionech.

Získané závěry hovoří též o prevenci ve veřejném zdraví, které studie přikládá velký význam, Mnoho z rizikových faktorů souvisí s chováním, které lze změnit nebo se mu lze vyhnout. Prevence ovšem nestačí, podle autorů ji musí doprovázet další dva pilíře: dostatečně včasná diagnostika a účinná léčba.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.