Energetická chudoba a její řešení

Organizace Hnutí Duha, iniciativa Za bydlení a Platforma pro sociální bydlení vypracovaly studii o energetické chudobě, která prezentuje výsledky z podrobné analýzy dat o životních podmínkách českých domácností na jaře 2021.

V reakci na zdražení energií v roce 2022 se skloňují různá řešení tohoto problému – například zastropování cen a ochrana zranitelných zákazníků dalšími opatřeními, jako je ochrana před odpojováním. Avšak pro domácnosti, které se v energetické chudobě nacházely už v roce 2021, je potřeba hledat strukturální řešení, protože jde o lidi, kteří byli v energetické chudobě i v době relativně nízkých cen energií, uvádí se ve studii s názvem „Energetická chudoba a její řešení“.

Už před vypuknutím aktuální energetické krize (na jaře 2021) bylo v České republice v  energetické chudobě celkem přibližně 900 000 lidí, tedy 8,7 % populace, žijících v přibližně 500 000 domácnostech.

Skoro polovina ze všech lidí v energetické chudobě byly osoby v rodinách s dětmi, z toho 220 000 byly přímo děti, tedy přibližně 10 % ze všech dětí v populaci. Ze všech těchto lidí v rodinách s dětmi z nich 30 % žilo v domácnostech samoživitelek a dalších 30 % v nízkopříjmových rodinách s nárokem na přídavky na dítě. Druhou nejvýznamnější skupinou obyvatel v energetické chudobě byli důchodci, kterých bylo v energetické chudobě více než 300 000, tedy 16 % z celé důchodcovské populace. Většinu důchodcovských domácností v energetické chudobě přitom tvořily osamělé ženy.

Cílem studie přitom není poskytnout pouze informace o tom, jací lidé se v energetické chudobě nachází, či jí jsou specificky ohroženi, ale současně: zmapovat energetickou náročnost bydlení, ve kterém lidé v energetické chudobě žijí, její souvislosti a dopady na energetickou chudobu;  kvantifikovat potenciál různých přístupů ke snižování energetické chudoby; navrhnout opatření přispívající k řešení strukturálních příčin energetické chudoby, tedy vysoké energetické náročnosti bydlení, zejména pomocí zvýšení dotací na energetické renovace domů a bytů.

Studie je dostupná zde.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.