Proč jsou pokusy společnosti tabákových koncernů napravit svou image tak nebezpečné?

Cigarety ročně zabijí polovinu až dvě třetiny svých uživatelů a přibližně osm milionů lidí na celém světě.

V září získala společnost Imperial Tobacco Canada, kanadská dceřiná společnost British American Tobacco, certifikát „Great Place to Work“, který uděluje jedna z předních autorit v oblasti kultury práce, upozornili Benoît Gomis a Jillian Kohlerová v článku pro web The Conversation.

Od té doby se zástupci společnosti Imperial Tobacco Canada setkali s postgraduálními studenty po celé zemi, mimo jiné na Rotman School of Management Torontské univerzity, Schulich School of Business York UniversityDesautels Faculty of Management McGill University, a vyzvali studenty, aby „se k nám připojili při budování lepšího zítřka“.

Od května 2022 je společnost Imperial Tobacco Canada uvedena na webových stránkách Torontské univerzity jako člen Presidents’ Circle, čímž se oceňuje její „zásadní finanční podpora na úrovni vedení“. Navzdory snahám společnosti velkých tabákových firem (Big Tobacco) o renormalizaci bychom se všichni měli mít velmi na pozoru, pokud jde o zapojení do firemní kultury, která se sama označuje za „odvážnou, rychlou a silnou“.

Potlačení usvědčujících důkazů

British American Tobacco a další velké tabákové společnosti vědí o jasných souvislostech mezi kouřením a řadou nemocí, včetně rakoviny, přinejmenším od 50. let 20. století. Přesto své interní usvědčující důkazy nezveřejnily.

Namísto toho agresivně podkopávali rostoucí vědecké důkazy o zdravotních rizicích spojených s jejich výrobky prostřednictvím sofistikované řady podvodných strategií a taktik. Ty zahrnovaly financování pochybného výzkumu, spoléhání se na spojence, kteří nezveřejnili své vazby na průmysl, a další formy agresivního lobbingu a marketingu.

O 70 let později zůstává tabák celosvětově nejčastější příčinou rakoviny. Epidemiolog Prabhat Jha odhaduje, že na každý milion prodaných cigaret připadá jedno úmrtí.

Jen v první polovině roku 2022 prodala společnost British American Tobacco celosvětově 303,4 miliardy cigaret. Cigarety ročně zabijí polovinudvě třetiny svých uživatelů a přibližně osm milionů lidí na celém světě. Big Tobacco je stále naživu, a to navzdory kolosálnímu úsilí lídrů v oblasti kontroly tabáku po celém světě. Částečně je to důsledek jeho renormalizační strategie.

Změna značky Big Tobacco

Velké tabákové společnosti se dostaly na příslovečné dno v 90. letech 20. století a na počátku 21. století, kdy čelily několika velkým soudním procesům zaměřeným na masivní nemocnost a úmrtnost způsobenou cigaretami, na rozsáhlé snahy tabákového průmyslu o zatajování a manipulaci s důkazy a na jeho spoluúčast na pašování vlastních výrobků po celém světě.

Další významnou ranou pro tento průmysl bylo přijetí přelomové Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (WHO FCTC) v roce 2005, která se věnuje snižování poptávky a nabídky tabáku. Přesto i po 20 letech velké tabákové společnosti nadále zvyšují své příjmy a zisky.

Tváří v tvář potenciálnímu úpadku po přijetí FCTC WHO se společnosti British American Tobacco, Philip Morris International a další velké tabákové společnosti snažily změnit svou značku z firemních vyvrhelů na sociálně odpovědné společnosti, které chtějí spolupracovat s vládami a mezinárodními organizacemi, nevládními organizacemi a univerzitami. Společnost British American Tobacco nyní tvrdí, že se „chová eticky ve všem, co dělá“.

Součástí této změny značky byly dohody s celními orgány a orgány činnými v trestním řízení o tom, jak řešit nezákonný obchod s tabákovými výrobky, přestože existuje stále více důkazů o tom, že se na něm toto odvětví nadále podílí. Úsilí velkého tabákového koncernu v boji proti nezákonnému obchodu se soustředilo na podkopávání politiky, narušování hospodářské soutěže a větší prodej vlastních výrobků – nikoli na řešení nezákonného obchodu jako takového.

V Kanadě využívají tabákové koncerny strašidlo nelegálního obchodu k argumentaci proti zdanění, jednotnému balení, zákazu mentolu a dalším účinným opatřením v oblasti veřejného zdraví, a to i prostřednictvím třetích stran (např. Národní koalice proti pašování tabáku – National Coalition Against Contraband Tobacco) a přímého lobbování u vládních úředníků a poslanců.

Lhaní o škodlivosti výrobku

Další ústřední část změny značky tabákového průmyslu se zaměřuje na „budoucnost bez kouře“ prostřednictvím „výrobků se sníženým rizikem“, zejména vapingu. S vapingem jsou však spojena skutečná zdravotní rizika, jako je vystavení chemickým látkám a zvýšené riziko plicních a srdečních onemocnění. Vaping je přitažlivý zejména pro mladé lidi, kteří jsou těmito nemocemi více ohroženi.

Tabákový průmysl dlouhodobě bezostyšně lže o škodlivosti svých výrobků. Opakovaně prodával filtrované cigarety, cigarety s příchutí a další výrobky jako tabákové alternativy, které představují pro spotřebitele menší riziko – přestože se později ukázalo, že to není pravda.

Vapingové produkty způsobily rozkol v komunitě veřejného zdravotnictví, což je až příliš známá strategie tabákového průmyslu „rozděl a panuj“. Vaping může také sloužit k odvedení pozornosti od pokračujícího obchodního zaměření tohoto odvětví na smrtící cigarety, které stále tvoří 84 % celosvětových příjmů společnosti British American Tobacco.

Vidět skrz kouřovou clonu

Vzhledem k „zásadnímu a neslučitelnému rozporu mezi zájmy tabákového průmyslu a zájmy politiky veřejného zdraví“ WHO opakovaně varovala státy, které jsou smluvními stranami úmluvy WHO FCTC, včetně Kanady, před zapojením tabákového průmyslu. Přesto se kanadští vládní úředníci běžně setkávají se zástupci tabákového průmyslu.

Odborníci v Kanadě považují „renormalizaci“ tabáku za jedno z velkých rizik pro pokrok v oblasti kontroly tabáku. Nemůžeme se nechat oklamat tabákovým průmyslem nebo se stát lhostejnými tváří v tvář jeho pokusům o rehabilitaci své image.

Místo toho musíme prokázat vůdčí roli a zavázat se, že budeme tabákový průmysl volat k odpovědnosti, a poučit další generace o tom, jak se chovají velké tabákové společnosti. To znamená nezapomínat na to, že cílem tabákového průmyslu je i přes kouřovou clonu zvyšování zisku společnosti na úkor veřejného zdraví.

 

O autorech: Benoît Gomis je výzkumník, lektor a konzultant, který se zaměřuje na nelegální obchod s legálními i nelegálními drogami a terorismus. Působí jako lektor na Munk School of Global Affairs and Public Policy na Torontské univerzitě, kde vyučuje postgraduální kurzy o nezákonném obchodu s drogami, terorismu a globální bezpečnosti. Jillian Clare Kohlerová se ve svém výzkumu zaměřuje na globální přístup k základním lékům. Konkrétně se zaměřuje na otázky spojené s bojem proti korupci, transparentností a odpovědností ve farmaceutickém odvětví, jakož i na otázky související s obchodem a právy duševního vlastnictví.

Zdroj: The Conversation, „Why Big Tobacco’s attempts to rehabilitate its image are so dangerous“ (04.12.2022)

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.