EU se má zaměřit na udržitelnou dopravu

Velké projekty dopravní infrastruktury EU by se měly více zaměřit na udržitelnou dopravu, zamezit zpožděním a navázat spojení s Ukrajinou a Moldavskem.

Výbor pro dopravu a cestovní ruch přijal postoj k revizi pravidel transevropské dopravy (TEN-T), informoval portál Evropského parlamentu. Jedná se o plán EU na vybudování sítě železnic, silnic, vnitrozemských vodních cest a krátkých námořních tras propojených prostřednictvím přístavů a terminálů v celé Evropské unii. Současné projekty TEN-T sahají od projektu Rail Baltica, který spojuje Helsinky a Varšavu, po Brennerský základní tunel (Brenner Base Tunnel) spojující Rakousko a Itálii nebo vysokorychlostní železniční trať Lisabon-Madrid.

Výbor pro dopravu a cestovní ruch prosazuje jednotné technické a provozní normy pro jednotlivé druhy dopravy a zdůrazňuje, že intermodální doprava by se měla uskutečňovat především po železnici, vnitrozemskými vodními cestami nebo námořní dopravou na krátké vzdálenosti, zatímco počáteční a/nebo konečné úseky mohou být realizovány po silnici. To by se mělo promítnout do plně elektrifikovaných železnic v hlavní síti TEN-T, po kterých by do konce roku 2030 mohly jezdit osobní vlaky rychlostí alespoň 160 km/h a nákladní vlaky rychlostí 100 km/h, které by vnitřní hranice EU překračovaly za méně než 15 minut.

Poslanci žádají členské státy, aby do konce roku 2025 přijaly plány udržitelné městské mobility, které by integrovaly různé druhy dopravy, včetně cyklistické nebo aktivní mobility, snížily dopravní zácpy a zlepšily bezpečnost silničního provozu. Tento plán by se měl stát jednou z podmínek pro získání finančních prostředků EU.

Žádná zpoždění

Poslanci znovu potvrzují potřebu dokončit do konce roku 2030 velké projekty dopravní infrastruktury v hlavní síti TEN-T a do konce roku 2050 v komplexní síti zaměřené zejména na odstranění úzkých míst a chybějících spojení a na lepší posílení postavení 11 evropských koordinátorů. Poslanci podporují zavedení mezitímního termínu do roku 2040, aby se stimulovalo rychlé zavedení těchto projektů. V případě výrazného zpoždění poslanci navrhují, aby Komise okamžitě zahájila řízení pro porušení povinnosti a snížila nebo ukončila financování.

Partnerství se třetími zeměmi a vojenská mobilita

Vzhledem k válce Ruska proti Ukrajině Výbor pro dopravu podpořil omezení projektů dopravní infrastruktury s Ruskem a Běloruskem a posílení partnerství s Ukrajinou a Moldavskem. Poslanci také chtějí, aby vlády EU vyloučily podniky ze zemí mimo EU z účasti na velkých projektech TEN-T, pokud je Komise považuje za bezpečnostní riziko.

Při výstavbě nebo modernizaci infrastruktury TEN-T by země EU musely zajistit bezproblémový přesun vojenských jednotek a materiálu v rámci EU, tvrdí poslanci. Do jednoho roku od vstupu nových pravidel v platnost by Komise vypracovala studii o rozsáhlých přesunech s krátkým předstihem, aby se usnadnilo plánování vojenské mobility.

Citace

Spoluzpravodajka Barbara Thalerová (EPP, Rakousko) uvedla: Thalerová: „Všichni mluví o přesunu dopravy na železnici. Zatímco však osobní automobily, nákladní automobily nebo letadla mohou bez problémů překračovat hranice EU, vlaky, zejména nákladní, jsou nuceny zastavovat na hranicích, někdy i několik hodin, aby se přizpůsobily požadavkům různých členských států. Proto je obzvláště důležité zajistit, aby železniční hraniční přejezdy netrvaly déle než 15 minut a aby byly přes hranice vyčleněny i sloty pro nákladní vlaky. Je to ambiciózní, ale nezbytné, pokud chceme uspět v přesunu dopravy ze silnice na železnici.“

Celý článek najdete zde.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.