Varování evropských pediatrů: pro děti nemáme dost léků

Léky pro děti a dospívající jsou v celé Evropě nedostatkové. Takto varují sdružení pediatrů ve Švýcarsku, Německu, Rakousku, Francii a Itálii.

Dětští lékaři vyzývají evropské  ministry zdravotnictví, aby tento výrazný nedostatek rychle, spolehlivě a trvale řešili. Svůj požadavek vznesli v otevřeném dopise ministrům zdravotnictví jednotlivých zemí, konkrétně ministrům zdravotnictví Rakouska, Francie, Německa, italského regionu Jižní Tyrolsko a Švýcarska. Svůj podpis připojili Andreas Werner, prezident francouzské asociace ambulantních pediatrů, jeho německý protějšek Thomas Fischbach a Laura Reali, šéfka Evropské konfederace pediatrů primární péče. Lékaři uvedli, že je odpovědností politických činitelů, aby zajistili dostatečnou výrobu a dodávky léků pro základní pediatrickou péči. Švýcarská asociace pediatrů uvedla, že švýcarský dopis byl adresován samotnému prezidentu Švýcarské federace, Alainu Bersetovi. “Ještě před několika lety bylo nepředstavitelné, že zdraví našich dětí a dospívajících bude trvale ohroženo akutním nedostatkem v dostupnosti například antibiotik, léků proti horečce a bolesti, léků proti astmatu a vakcín,” stojí v dopise.

Podle pediatrů je “naléhavě nutné najít rychlé, spolehlivé a trvalé řešení” problémů, kterým čelí zásobování léky v Evropě. Německý ministr zdravotnictví Karl Lauterbach v sobotu v reakci na dopis na Twitteru uvedl, že obavy jsou “oprávněné”. Dodal, že v současné době je v německém parlamentu projednáván zákon zaměřený na řešení problémů s dodávkami. Během zimy Evropa zaznamenala nedostatek klíčového antibiotika amoxicilinu a dalších léků, protože prudký nárůst množství nemocí zejména u dětí zvýšil poptávku po těchto lécích. Pediatři rovněž tvrdí, že děti a dospívající sice potřebují poměrně málo relativně levných léků, ty ale nejsou zaměnitelné s léky pro dospělé. “Nedostatek by znamenal, že léčba by již nemohla být prováděna způsobem vhodným pro děti a v souladu s pokyny pro terapii.” Švýcarští pediatři rovněž poukázali na Úmluvu OSN o právech dítěte,  kde je zakotveno právo dětí na nejvyšší dosažitelnou úroveň zdraví. “Nedostatečná výroba a skladování základních léků pro děti toto právo porušuje,” uvedli lékaři.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.