Za Věrou Beranovou (1947-2023)

Do naší redakce dorazila smutná zpráva o odchodu naší autorky, české estetičky a kunsthistoričky Věry Beranové.

S hlubokým zármutkem přijala naše redakce velmi smutnou zprávu. Ve čtvrtek 4. května zemřela po delší nemoci česká estetička a kunsthistorička a dlouholetá spolupracovnice Haló novin, posléze týdeníku Naše pravda a také !Argumentu Věra Beranová. Její velmi fundované články z oblasti výtvarného umění od roku 2019 obohacovaly naše víkendová vydání.

Doc. PhDr. Věra Beranová, CSc., autorka řady knih věnovaných estetickému myšlení, držitelka Ceny Josefa Dobrovského a Unie českých spisovatelů, se narodila 2. 4. 1947 v Olomouci, kde také v roce 1970 absolvovala na Univerzitě Palackého poté, co zde vystudovala obory filosofie, historie a estetika. Od roku 1972 působila na Katedře dějin umění a estetika Univerzity Komenského v Bratislavě. Jako docentka dějin umění a estetiky přednášela rovněž na pražské Univerzitě Karlově (1986-1994) a na Katedře společenských věd (1994-2001) a Katedře dějin a teorie umění (2003-2010) Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde v posledních letech působila externě, a stejně tak spolupracovala s Filosofickou fakultou v Prešově. Kromě výkladu estetického myšlení věnovala jednu ze svých knih i svému otci, malíři Aljo Beranovi. Jejím manželem byl historik a politik prof. PhDr. Václav Čada (1942-1993).

Paní Věra Beranová napsala pro !Argument skoro 100 článků a její recenze výstav i zamyšlení budou chybět. Její práce pro nás jsme si vždy velmi cenili a nepochybně tomu tak bylo i u našich čtenářů. Čest její památce!

Redakce by také při této příležitosti ráda vyjádřila upřímnou soustrast rodině a příbuzným paní docentky.

Všechny články Věry Beranové pro !Argument z let 2019-2023 najdete ZDE.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.