Kanada zve nové imigranty a zkoumá jejich začleňování

Kanada byla a je zemí, která láká a vítá nové obyvatele. Nový projekt bude nyní podrobně zkoumat, jak se imigranti začleňují do kanadské společnosti.

Sedmiletý výzkumný projekt v hodnotě 98,6 milionu dolarů vede Metropolitní univerzita v Torontu (TMU) a podílejí se na něm také výzkumníci z Univerzity Britské Kolumbie, Concordia UniversityUniverzity v Albertě. Projekt je financován kanadskou vládou. Anna Triandafyllidouová vedoucí katedry na TMU a socioložka zabývající se oblastí migrace a integrace říká, že studie nabídne poznatky o imigraci a migraci v současné době rychlé sociální, ekonomické a digitální transformace. “Považujeme to za velmi důležité pro minulost, současnost i budoucnost Kanady v mnoha ohledech – nejen z hlediska ekonomických výsledků, ale také z hlediska toho, že naše společnost je bohatší, kreativnější, inovativnější a odolnější,” uvádí Triandafyllidouová  “Tento program se zaměřuje na to, jak pokročilé digitální technologie mění vše: způsob, jakým žijeme, jak pracujeme, jak cestujeme, jak komunikujeme, jak se také účastníme života ve společnosti, a v rámci toho se zabývá integrací migrantů.” Kanada zároveň připravuje novou imigrační politiku s cílem přilákat francouzsky mluvící lidi a učitele. Poslanecká sněmovna nedávno schválila návrh zákona o úředních jazycích, který zakotvuje frankofonní imigraci v zákoně. Podle kanadského statistického úřadu přijala Kanada v roce 2022 437 000 nových stálých obyvatel a 1,2 milionu dočasných migrantů, včetně zahraničních studentů. Kanadská vláda dále doufá, že v roce 2023 přivítá 465 000 stálých obyvatel a do roku 2025 se jejich počet zvýší na 500 000. Triandafyllidouová tvrdí, že celkovým cílem projektu je pomoci Kanadě lépe se připravit na budoucnost, kdy chce přijmout více migrantů a přistěhovalců. Migrace podle ní jednak součástí národní identity Kanady, ale také součástí její ekonomické a demografické budoucnosti.

Projekt zkoumající imigraci v Kanadě se bude zabývat zkušenostmi osob s trvalým pobytem, dočasných zahraničních pracovníků, uprchlíků, žadatelů o azyl, mezinárodních studentů a ekonomických migrantů. Klíčová témata výzkumu budou čtyři: zaměstnanost a celoživotní vzdělávání, zdraví a pohoda přistěhovalců, místo a infrastruktura a také občanství a občanská participace. Výzkumníci budou například analyzovat, jak přechod na distanční a hybridní práci během pandemie nově příchozím prospěl a jak je naopak znevýhodnil a též, jak mohou přistěhovalci ve své zemi původu začít akreditační proces pro získání možnosti pracovat v Kanadě.

Výsledky výzkumného programu budou zpřístupněny prostřednictvím zpráv, politických briefů, infografik a multimediálních vysvětlivek. V rámci tématu zdraví a pohody budou výzkumníci zjišťovat, jak se mění fyzické a duševní zdraví přistěhovalců a migrantů v průběhu jejich integrace do kanadské společnosti, kdy zažívají stres, izolaci a kulturní šok. Triandafyllidouová mimo jiné uvedla, že interdisciplinární výzkumný program se bude zabývat také sociální a technickou infrastrukturou kanadských měst, faktory, které v posledních letech vedly k poklesu přijímání kanadského občanství, výzvami a příležitostmi, které vyplývají z digitálních služeb pro usazování, a tím, jak může Kanada více zapojit komunity původních obyvatel do rozhodování o budoucnosti imigrace v zemi. Celkově se do programu “Integrace migrantů v polovině 21. století“ zapojí 25 vedoucích výzkumných pracovníků a více než 100 vědců. Zapojeno bude také více než 200 organizací, včetně Ontarijské rady agentur sloužících přistěhovalcům, Fóra pro veřejnou politiku a společnosti Google.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.